Nové vedení Pardubického kraje vytáhlo na bývalou krajskou vládu ODS po kontroverzní rekonstrukci bývalé pardubické reálky dalšího kostlivce ve skříni.

Je jím finančně nákladná a podle náměstka hejtmana Jana Tichého nesmyslná rekonstrukce Domova mládeže ve Vysokém Mýtě.

Přestavba už doposud vyšla daňové poplatníky na 52 milionů korun a bude stát dalších 62 milionů, přitom na ni v rozpočtu na loňský i letošní rok nezbyla ani koruna. Kapacity navíc budou podle Tichého zcela nevyužité, středoškoláků ubývá a už nyní se pohodlně vejdou do vedlejšího objektu Domova mládeže. De dvou a třílůžkových internátních pokojů v opravovaném objektu se přitom vejde přitom jen 78 dětí.

„V takovém případě vychází cena za lůžko na 1,47 milionu korun, což je s ohledem na stávající ceny bytů ve Vysokém Mýtě zcela nesmyslná částka. Za ni tu lze pořídit i cihlový byt 3 + 1. Ten, kdo rozhodl o této přestavbě, se musel buď zbláznit, nebo ztratil zdravý rozum,“ rozohnil se včera Tichý při prohlídce staveniště.

Podle bývalého vedení kraje však Tichý míchá hrušky s jablkama. „Rekonstrukce historické budovy není sama o sobě nikdy jednoduchá. A není pravdivý předpoklad dalšího poklesu počtu dětí, s ubytovacími kapacitami se počítalo i pro širší veřejnost. Objekt už pro ubytování dětí nevyhovoval ani z hygienického hlediska, bydlelo tu až šest dětí na pokoji,“ brání se bývalá krajská radní pro školství Marie Málková.

Podle Tichého se však měl kraj zachovat úplně jinak: budovu radši prodat a ubytovací kapacity soustředit do hlavní budovy internátu. To by znamenalo dát výpověď z nájmu zdejší podnikatelské škole. „Už tehdy bylo jasné, že tolik lůžek nebude potřeba,“ dodal Tichý.

Ředitel domova Jiří Podroužek ale ve svých soudech tak radikální rozhodně není. „Zpočátku byly obě budovy plné, pokles nastal až v posledních letech,“ uvedl.

„Stavět na zelené louce je pochopitelně daleko ekonomičtější, ale budova byla potřeba opravit,“ přidal se šéf stavební firmy, která rekonstrukci na starost, Ludvík Műnster.

Náklady výrazně narostly o speciální ekologickou technologii zateplení a rekuperaci tepla, aby se původně historická budova stala energeticky pasivní stavbou. Podle vedení kraje je však taková investice takřka nenávratná.

Kraj nyní stejně jako nedávno u reálky přemýšlí, co si se započatou rekonstrukcí dál počít a jak ji zlevnit.

„Rekonstrukce a modernizace Domova mládeže Vysoké Mýto“

Investiční záměr stavby byl schválen na jednání RPk 21. 10. 2004 usnesením č. R/1761/04. Předmětem rekonstrukce objektu měla být změna dispozičního řešení objektu, zateplení obvodového pláště a modernizace technického zařízení budovy podle potřeb nového využití v souladu se současnými požadavky. Po úpravách měl objekt umožňovat také přístup a užívání osob se sníženou pohyblivostí a zdravotním postižením. Projektová dokumentace měla mimo jiné sloužit i jako podklad pro již zahájené jednání o finanční spoluúčasti státu na realizaci této akce. Vlastní realizace měla být zahájena až podle možností rozpočtu Pardubického kraje s případným finančním podílem státu.

Když se v roce 2006 podařilo vyjednat spolufinancování této akce ze státního rozpočtu ve výši 18,200 mil. Kč, bylo nezbytné přepracovat investiční záměr dle aktuálních podmínek financování. Z těchto důvodů byl původní investiční záměr na jednání RPk 13. 4. 2006 zrušen a schválen v novém znění, které tyto podmínky reflektovalo. Za použití finančních prostředků ze státního rozpočtu byla v roce 2006 provedena I. etapa rekonstrukce budovy. Tato etapa byla realizována v období 12. 10. 2006 - 15. 12. 2006 za celkovou smluvní cenu 17 521 095,- Kč včetně DPH. V rámci této etapy byla provedena kompletní rekonstrukce vnitřních prostor středového traktu na úrovni I. a II. nadzemního podlaží. V I. podzemním podlaží byla zřízena strojovna vzduchotechniky, měření a regulace, a sociální zařízení.

V roce 2007 se podařilo zajistit finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 19 mil. Kč za spoluúčasti Pk ve výši 2,077 mil. Kč. Předmětem této etapy byly zejména stavební práce v levém a pravém křídle objektu Domova mládeže Vysoké Mýto včetně zajištění připravenosti na navazující realizaci pasivace a alternativního zdroje vytápění s předpokladem financování z Operačního programu životní prostředí.

Předpoklad zajištění financování z těchto zdrojů se však v roce 2008 nepodařilo naplnit. S blížícím se zimním období tak narůstalo reálné riziko vzniku škod na již rekonstruovaných částech budovy. Z těchto důvodů Pardubický kraj zahájil zadávací řízení a následně 18. 9. 2008 uzavřel smlouvu o dílo na provedení kompletní rekonstrukce střechy včetně krytiny a klempířských konstrukcí. Smluvní cena tohoto díla činí 10,595.506,- Kč vč. DPH.

Stavba je momentálně pozastavena rozhodnutím nového vedení Pardubického kraje. Další postup bude zveřejněn až po detailním přehodnocení celé investice na tiskové konferenci, kde bude široká veřejnost seznámena s plány na dokončení rekonstrukce a budoucím využitím budovy.

Ubytování pro žáky? Nikoliv!
Spíše ukázkový příklad předražené a nesmyslné investice


Vysoké Mýto (29. 4. 2009) – Domov mládeže ve Vysokém Mýtě, jehož celková rekonstrukce vychází podle předběžného rozpočtu na 114,5 milionů korun, probíhá již od roku 2006, aniž by byla investice dokončena. Minulé vedení Pardubického kraje přesto nenavrhlo do rozpočtu na rok 2009 peníze na dokončení stavby, ačkoliv rozpočet připravovalo.

Rekonstrukce DM ve Vysokém Mýtě je další ukázkou předražené a neuvážené investice minulého vedení kraje. Budova s kapacitou pro 78 studentů, kdy cena za lůžko vychází na 1,47 mil. Kč, je s ohledem na stávající ceny bytů ve Vysokém Mýtě zcela nesmyslnou. Dle cen realitních kanceláří ve městě je možné za 1,47 mil. Kč pořídit buď nový cihlový byt 1+1 minimálně o velikosti 44 m2, nebo starší cihlový byt 3+1 o velikosti 74 m2.

Nové vedení kraje přehodnotilo stávající potřeby ubytovacích kapacit pro studenty ve Vysokém Mýtě a zjistilo, že další lůžka v žádném případě nepotřebuje. Rekonstrukci je ale nutné dokončit, protože do dnešního dne byly odvedeny práce za cca. 53 milionů korun. Z této částky poskytlo v roce 2006 a 2007 na rekonstrukci ubytovacího zařízení Ministerstvo financí ČR dotaci ve výši cca 37 milionů korun. Domov mládeže je tak v pořadí již třetí stavbou, kde nové vedení kraje zjišťuje závažné nedostatky práce svých předchůdců.

Náměstek hejtmana Jan Tichý zodpovědný za investice provedl analýzu současného stavu, navrhl zastavení stavby a přehodnocení rozpočtu na její dokončení. „Doba, kdy kraj utrácel nemalé částky za nesmyslné stavby, je naštěstí za námi. Zvláště tehdy, kdy kraj dlouhodobě nemá dostatek financí na opravy komunikací, investice do zdravotnictví nebo sociálních služeb. Samotnou rekonstrukci proto přehodnotíme s cílem snížit cenu stavby a najít vhodné využití objektu,“ uvedl náměstek Jan Tichý. Bývalá radní zodpovědná za školství Marie Málková zdůvodňovala rekonstrukci za více než 100 milionů korun: „Stávající stav neodpovídá hygienickým požadavkům a neumožňuje dostatečně pokrýt požadavky na ubytování studentů VOŠ a SOŠ stavební.“ Ve skutečnosti však žádné písemné stanovisko Krajské hygienické stanice neexistuje a navíc požadavky na „dostatečné pokrytí potřeb ubytování“ se prokázaly jako naprosto liché.

„Dnes řešíme otázku, jak opravenou budovu, kterou převzal kraj od Ministerstva zemědělství v roce 2001, využít. Celková kapacita domova mládeže je 204 studentů, není však zcela zaplněna – momentálně je obsazeno pouze 169 lůžek. Počet zájemců o ubytování se navíc postupně snižuje, což muselo být jasné z demografického vývoje již před několika lety,“ upozornila radní zodpovědná za školství Jana Pernicová. „Rodiče z finančních důvodů volí raději školu v místě bydliště nebo v jeho blízkosti,“dodala radní Jana Pernicová.

Magdalena Navrátilová
Tisková mluvčí Pardubického kraje