Stavební firmy jdou u nových soutěží na stavby dálnic se svými nabídkami výrazně pod odhadovanou cenu podle projektantů. Důkazem je dnešní otevírání nabídek pro stavbu úseku dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov.

Do tendru s odhadovanou cenou 2,5 miliardy  korun přišlo pět nabídek, z toho jen jediná lehce přesáhla projekční odhad. Tři nabídky jsou pod hranicí dvou miliard korun. Nejnižší je od sdružení firem Eurovia CS, M-Silnice a Stavby mostů za 1,829 miliardy korun, tedy 72,5 % odhadované ceny. Vyplývá to z informací na profilu zadavatele a twitterovém účtu generálního ředitele ŘSD Radka Mátla.

Celkem 5,95 km dlouhý úsek má již stavební povolení a je vykoupeno přes 90 % pozemků trvalého záboru. V trase již probíhá záchranný archeologický výzkum, zakázku za 109 milionů korun získala společnost Eurovia CS ve sdružení se zapsaným ústavem Archaia.

Kácení je plánováno do konce března 2023. Po jeho dokončení budou následovat zemní práce v podobě skrývek ornice pro záchranný archeologický výzkum. Ten je plánu do konce listopadu.
FOTO: Mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí se už kácí stromy pro dálnici D35

Hotovo do roku 2026

Nový úsek bude úlevou především pro Vysoké Mýto, přes které denně projede přes 22 tisíc vozidel.

Všechny informace o tomto úseku najdete ZDE

Úsek prochází převážně zemědělskou krajinou a kříží silnice II. a III. třídy, místní komunikace, polní cesty i několik menších vodních toků. Na jednom konci se napojí na stavbu D35 z Ostrova do Vysokého Mýta, na konci druhém bude pokračovat do Litomyšle. Detailně je stavba popsána v informačním letáku ŘSD.

Nový úsek dálnice D35 Vysoké Mýto-Džbánov.Nový úsek dálnice D35 Vysoké Mýto-Džbánov.Zdroj: ŘSD

Zatím se nová dálnice napojí na silnici I/35 prostřednictvím nové křižovatky Vysoké Mýto západ a Džbánov a v budoucnu na ni naváží úseky dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto a Džbánov – Litomyšl. Stavět by se mělo začít v druhé polovině roku. Hotovo má být v roce 2026.

Před týdnem se začal stavět jiný úsek D35, taktéž bez návaznosti na již hotové části dálnice, a to Janov - Opatovec:

Poklepání základního kamene na úseku dálnice D35 Janov - Opatovec
Poklepáno. Po dálnici D35 z Litomyšle do Svitav řidiči pojedou v listopadu 2025

Výrazné zlevnění cen oproti projekčním odhadům u silnic a dálnic je v ostrém kontrastu s vývojem v oblasti zakázek na železnici, kde většina soutěží končí cenou podle projektu či ještě vyšší. Problémem je u Správy železnic nedostatečná konkurence dodavatelů a omezenější vstup do tohoto segmentu, zejména v oblasti některých prakticky monopolních dodavatelů klíčových komponentů.

 „Například otevřená soutěž na ETCS na Levobřežku. Jasné impulzy směrem ke stavebnímu průmyslu! Příprava PPP i na železnici. A další kroky plánujeme,“ odpověděl ministr dopravy Martin Kupka, jaké kroky ministerstvo učinilo k tomu, aby došlo k poklesu cen i na železnici.  Podle něj půjde i o veřejnou kritiku stavebních firem, že jsou v porovnání se silnicemi moc drahé.