| Video: Youtube

Ředitelství silnic a dálnic, jakožto zadavatel stavby, zahajuje předběžné tržní konzultace s odborníky a dodavateli. Cílem je připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o záměrech a požadavcích.

Po dokončení by se měla dálnice D35 spolu s dálnicí D11 stát alternativní trasou k přetížené dálnici D1, čímž bude možné rozdělit dopravní zátěž z dálnice D1 mezi dvě komunikace stejného dopravního významu.

Fotogalerii a videa z výstavby prvních dvou úseků D35 z Opatovic do Ostrova najdete zde: