Na prvním, sedmikilometrovém úseku mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem, který naváže na nyní budovanou část z Časů do Ostrova, začala majetkoprávní příprava a průzkumné práce. Zatím je vykoupeno jen asi 5 procent pozemků.

„Máme hotovou dokumentaci pro stavební povolení a probíhá inženýrská činnost pro získání stavebního povolení,“ uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Projeďte se úsekem Ostrov - Vysoké Mýto virtuálně ve vizualizaci:

| Video: Youtube

Součástí bude také tunel skrz vrch Homole u Vraclavi. Jedná se o nejsložitější objekt, který se tak bude stavět samostatně.

O kilometr kratší navazující úsek dálnice mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem už má podklady pro získání stavebního povolení a nyní se dokončují poslední přípravy k zahájení stavby. I s výkupy parcel je tady ŘSD dál, už mu patří 19 procent potřebných pozemků. Následovat ale mají archeologické průzkumy, které nejspíš výstavbu výrazně pozdrží. ŘSD jejich délku odhaduje na 12 až 18 měsíců.

Psali jsme:

„Připravujeme podklady k započetí záchranného archeologického průzkumu, při kterém se předpokládají rozsáhlé nálezy,“ sdělila Drkulová.

Dálnice za tunelem Homole, jímž překoná státovku I/17, povede v souběhu se stávající silnicí I/35 a železniční tratí až ke Džbánovu. Součástí obou úseků budou dvě mimoúrovňové křižovatky. Jednou z nich je plánovaná trubkovitá křižovatka Vysoké Mýto-západ, která se napojí na silnici I/35. Naváže na ni i obchvat Vysokého Mýta směrem na Choceň. Druhá mimoúrovňová křižovatka napojí Džbánov a Hrušovou.

„Doufám, že se stavbu úseku kolem Vysokého Mýta podaří připravit co nejdříve. Situace na průtahu městem je už teď kritická a po dokončení dálnice do Ostrova se může ještě zhoršit,“ řekl před časem starosta František Jiraský.

Dálnice D35 se k Vysokému Mýtu přiblíží už letos, kdy by měla být dovedena od Opatovic až do Ostrova, kde vyústí na silnici I/17 od Chrudimi. V prosinci byla zprovozněna první polovina tohoto úseku, z Opatovic do Časů. Odtamtud doprava pokračuje po státovce I/36 k Holicím, kde se silnice napojuje na I/35.

Vizualizace úseku Vysoké Mýto - Džbánov:

| Video: Youtube

Horní Ředice, které leží na trase tohoto přivaděče, si už nyní stěžují na neúměrný vzrůst tranzitní dopravy. Projíždí tamtudy velké množství aut a kamionů a často velmi vysokou rychlostí. „To, co sem teď pustili z dálnice, je nezodpovědnost. Provoz je zvýšený minimálně o 200 procent,“ zhodnotil situaci starosta Jiří Kosel.

Obci by se mělo ulevit už letos, kdy bude otevřen navazující úsek D35 z Časů do Ostrova, pak se stane dálničním přivaděčem k I/35 silnice I/17. V roce 2026 pak má být dálnice hotová až ke Džbánovu. Navazovat bude stavba dálničního obchvatu Litomyšle. Jeho kontroverzní trasa byla definitivně potvrzena teprve vloni.