Obec Rybník by s nedalekou Českou Třebovou měla spojit cyklostezka. Do práce a do školy ale cyklisté ještě budou muset nějakou dobu jezdit přes Podhorku po blátivé pěšině, nebo po rušné silnici I/14. Stavbě se do cesty postavily církevní restituce. Sotva město jeden „balík" pozemků získalo, objevily se další problematické pozemky.

Cyklostezku na státních pozemcích, se kterými hospodařil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), naplánovala Česká Třebová. Z nabývacích dokladů ale vyplynulo, že jde o historický majetek církve, na který římskokatolická farnost uplatnila restituční nárok. Konkrétně šlo o sedm pozemků o celkové výměře 2036 metrů čtverečných.

„Tyto pozemky byly vyhrazeny v územním plánu pro stavbu cyklostezky a vedeny jako veřejně prospěšná stavba, což bránilo jejich vydání, ale zároveň byl převod na město Česká Třebová blokován ustanovením zákona, který omezuje převody původního církevního majetku," vysvětluje patovou situaci Hana Seidlová, ředitelka Územního pracoviště ÚZSVM Hradec Králové.

K dohodě nakonec došlo díky jednání úřadu, města a farnosti. Církev provedla částečné zpětvzetí žádosti, a tak prodeji pozemků už nic nebránilo. „K dnešnímu dni jsou tak výše uvedené pozemky (na snímku vpravo) zapsány na LV č. 10001 s vlastnickým právem pro město Česká Třebová," potvrdila Hana Seidlová.

Stavba je přesto v nedohlednu. Starosta České Třebové Jaroslav Zedník na pondělní tiskové konferenci připustil, že ji odsunuly další restituční nároky církve.

V lokalitě se totiž nacházejí i jiné pozemky České republiky, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad. „Jsou to dva balíky pozemků dotčené církevními restitucemi. Část z nich byla církvi vydána, část ne, protože jsou v územním plánu vedeny jako veřejně prospěšná stavba," říká o nich Alena Glaserová z odboru rozvoje města a investic.

Rozhodnutí o nevydání pozemků lze soudně napadnout. Ačkoli termín ještě neuplynul, reakce církve je očekávaná. „Církev jednotně všechny tyto případy soudně napadá," podotýká vedoucí odboru Karel Švercl. Potvrdilo to i jednání se zástupci královéhradeckého biskupství.

Město začíná tlačit čas. Naději stavbě ale stále dává další plánované jednání. Podle informací Deníku by biskupství za určitých okolností mohlo žalobu stáhnout, a sice pokud by město církvi nabídlo jiné pozemky.