Předpokládá, že větší počet turistů, zejména těch vyznávajících pohyb, přitáhne také cyklistická stezka Choceň-Bezpráví. Ta má být dokončena příští rok na jaře a naváže na už hotovou cyklostezku do Ústí nad Orlicí, Letohradu a České Třebové. „Vznikne tím velmi lákavá trasa kolem řek Třebovka a Orlice, jež Brandýsem prochází právě kolem nejzajímavějších míst, tedy kolem náměstí se síní Komenského, hradu, zámku, Památníku Komenského či přírodního labyrintu,“ vypočítává starosta.

Cyklostezka bude dlouhá třicet kilometrů, investorem je sdružení přilehlých obcí regionu Orlicko-Třebovsko. Zkušenosti z otevřené cyklostezky Ústí nad Orlicí-Letohrad ukazují, že lze očekávat příliv turistů, a to dokonce až ve stovkách sportumilovných nadšenců týdně.

(pá)