V sobotu bylo vzhledem k počasí účastníků méně než v neděli, kdy panovalo „babí léto“. V Ústí za stadionem v obou směrech projelo v sobotu 355 účastníků, v neděli jich však bylo již 1225. Okolo altánu ve Václavově projelo v neděli rekordních 2387 „jezdců“.

Je třeba tolerance

„V nejvíce exponované době je velmi důležité, aby se všichni uživatelé chovali vůči sobě ohleduplně a tolerantně,“ zdůraznila manažerka projektu Aktivní turistika na Orlicko– Třebovsku Renata Šedová Podle jejích slov si to musí uvědomit jak bruslaři, tak i cyklisté především v momentech, kdy se na stezce míjejí nebo předjíždějí. Bruslaři by také neměli v náročnějších úsecích přeceňovat své síly. Zvýšený dozor vyžadují děti, ale i psi, pokud se s nimi majitelé na stezku vydají. „Domnívám se, že veřejnost sama najde svůj režim využití stezky. Cyklisté a bruslaři sledující vysoké sportovní výkony se zřejmě na stezku vypraví dopoledne nebo pozdě večer, kdy je volněji. Po dokončení cyklostezek do České Třebové a do Bezpráví se provoz více rozptýlí na další úseky,“ doplnila manažerka.

Podle průzkumu mezi uživateli stezky se ukazují již nyní některé další potřeby. „Určitě by se mělo doplnit dopravní značení, které zvýší bezpečnost. Jsou to ale i stavební zásahy – například zhotovení asfaltového povrchu na dnes dlážděném mostě v Černovíru nebo oprava úseku krajské silnice v Červené. Důležité bude také nastavení správné údržby. Velmi aktuální je třeba zametání a úklid odpadkových košů. O těchto a dalších opatřeních bude jednat tento týden správní rada regionu a následně řídící tým spolufinancujících obcí,“ uzavřela Renata Šedová.