Projekt připravuje sdružení obcí Orlicko. Pokud bude jeho žádost o dotaci úspěšná, cyklostezka by se mohla stavět už v příštím roce. Náklady se předpokládají ve výši zhruba sedmi milionů korun, větší část by mohla pokrýt dotace, o zbývající částku se podělí obce dotčené stavbou cyklostezky.

Stezka pro cyklisty a chodce má být obousměrná o délce zhruba 1,2 kilometru. Povrch nebude z asfaltu. „Cyklostezka bude mít šířku bez krajnic dva a půl až tři metry a bude mít povrch z jemnozrnné lomové výsivky, a to z důvodu požadavku orgánů ochrany přírody,“ informoval manažer sdružení Antonín Fiala. Asfaltový kryt by řešil pouze
napojení v osadě Valdštejn a u Šušku.

Hlavním cílem cyklostezky Valdštejn - Šušek je odklonit cyklisty z frekventovaných silnic mezi Žamberkem a Ústím nad Orlicí a zvýšit jejich bezpečnost při dojíždějí za vzděláním či prací.