Dopravní značení se navíc může v průběhu času měnit.