Při těchto závodech dostávají příležitost plavačkáři lovící bílou rybu cejny, plotice, oukleje, okouny a podobné drobnější ryby zpravidla na děličky, biče pruty bez navijáku. Tak i kapraři lovící jen velké ryby kapry, amury ušlechtilé ryby, jak je nazývá rybářský řád. Ti zase soutěží v počtu nejvíce ulovených kaprů a navíc o živé, asi šedesátikilogramové, sele v ulovení největšího a nejtěžšího kapra.

Organizátoři MO ČRS Letohrad pod taktovkou Jiřího Kubového, který navíc pracuje i s mládeží, perfektně zajistili závod i zázemí soutěže. Grilovaly se rybí speciality i buřty. Řidiči si mohli dát nealko, pivaři pivo a na uklidnění, když ryba nebrala, třeba i kafe.

V noci před závodem opět sprchlo, takže závod proběhl za slunečného krásného sobotního dopoledne a odpoledne. Trošku zklamalo braní ryb. Sám, jako trenér plavané lovu ryb, i když můj tým přivezl z mistrovství světa žen stříbro a syn Patrik pod mým vedením z mistrovství světa kadetů zlato a i když jsem prošel stovky závodů a soutěží, vím, jak jsou ryby nevyzpytatelné a někdy opatrné a mlsné. Tak nějak bych charakterizoval tyto závody. Organizátoři před závodem vysadili 6 metráků kaprů, ale moc nešli. Nebrala ani bílá ryba. Třiasedm- desát kusů ulovených cejnů a plotic vítěz je jen mizivé procento toho, co se chytalo vloni a předloni, kdy vítězové měli ulovených přes 100 ryb.

Čuníka si na Šumpersko odvezl Lukáš Macourek za kapra 73 centimetrů.

Ale jak se říká v pořekadle: „Neporučíš větru ani dešti"… Když neberou, tak holt neberou. I přesto byla mezi rybáři i přihlížejícími fandy dobrá atmosféra.

Text a foto: Karel Netolický, Bohuše Hácová

Práce s mládeží je činnost velmi záslužná

Lukavice, Letohrad Organizace MO ČRS Letohrad aktivně pracuje i s mládeží, před týdnem proběhly závody dětí. Jsou každoročně vyvrcholením činnosti kroužku, který navštěvuje asi 15 dětí.

Protože také pracuji s mládeží s kroužkem MO ČRS Litomyšl Morašice, navázal jsem s kroužkem v Letohradu kontakt a uskutečníme v budoucnu nějakou společnou rybářskou akci, pravděpodobně závody nebo tábor.

Vítězové soutěže dětí:

1. Milan Hubálek, Jablonné n. O.

2. Klára Kopecká, Těchonín

3. Matěj Kosek, Jablonné n. O. Na závodech si letos zasoutěžily takřka čtyři desítky dětí za asistence rodičů.

Práce s mládeží v současném přetechnizovaném světě je velmi záslužná. Není tak jednoduché vytáhnout děti od tabletů a počítačů do přírody. A to se tady v Letohradu docela daří.

Text: Karel Netolický, foto: Jiří Kubový