Projekt představili veřejnosti letos v lednu. „Jedním z produktů, jehož vývojem se zabýváme, je programovatelná jednotka, která zaznamenává data naměřená různými typy senzorů a monitoruje kvalitu ovzduší. Naměřená data přehledně zobrazuje v podobě grafů. Na mapě je možné zobrazit místa jednotlivých měření,“ říká Vítězslav Bulva, který má ve firmě mimo jiné na starosti komunikaci s médii.

A nejen to. Před pár dny se dohodli na spolupráci se společností ICOM transport, která zajišťuje dopravní obslužnost na některých linkách v Pardubickém kraji. „Zařízení bude v blízké době umisťováno na některé autobusy společnosti ICOM transport. Chceme pokrýt co největší plochu nebo centra,“ pokračuje Vítězslav Bulva.

Podrobnosti spolupráce se ještě dojednávají. V úsporné variantě budou mobilní monitorovací moduly instalovány na autobusech, které jezdí mezi Českou Třebovou a sousedním Ústím nad Orlicí. Rozšířená spolupráce počítá s umístěním na linkách na trase Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Libchavy, Žamberk a Rokytnice v Orlických horách.

„Díky pohybu budeme schopni, na rozdíl od jiných, mapovat velkou plochu za použití minima zařízení. Pokaždé, když autobus dojede na autobusové nádraží, odešle data na naše servery, kde je naše aplikace zanalyzuje a vyhodnotí. Kdokoliv, hlavně naši zákazníci v aplikaci výsledky uvidí,“ vysvětluje Vítězslav Bulva.

Terminál Jana Kašpara na letišti v Pardubicích.
Pardubické letiště volá o pomoc, chybí mu peníze

Znečištění ovzduší a chytrá města

Mobilní zařízení bude měřit oxid uhličitý, množství částic v ovzduší jako popílek nebo prach, a dále rovněž teplotu či vlhkost. Projekt monitorování znečištění ovzduší není jediným produktem, který studentská firma Louťáci realizuje.

„Nezabýváme se jen měřením, ale i tvorbou inteligentních měst, tudíž hlavně produkty na pomoc městům,“ upozorňuje Vítězslav Bulva. Jako příklad oblastí, kam napírají svoje aktivity uvádí mluvčí studentské firmy inteligentní osvětlení – lampy, které samy regulují jas podle počasí, ročního období, pohybu a tím šetří energii, nebo odpadkovými koši, které zasílají zprávy o přeplnění nebo současném stavu zaplnění a tím pomáhají zefektivnění odpadového hospodářství.

A mají i další plány do budoucna. „Náš sortiment bychom chtěli rozšířit o vodohospodářství, parkování, energetiku a dopravu a zároveň expandovat do dalších měst,“ nastiňuje firemní vize Vítězslav Bulva.

Přestože jde o studentskou firmu, tvořenou třemi studenty informačních technologií a jedním studentem elektrotechniky, pracovní pozice a kompetence jsou pevně dané, podobně jako v reálném podnikání. Na počátku aktivit českotřebovských studentů byl soutěžní Hackathon pořádaný agenturou JA Czech. V soutěži, kterou agentura, jejímž posláním je vzdělávat českou mládež v hodnotách podnikání, porozumění obchodu a ekonomii a manažerské etice, pořádá aktuálně postoupili, jako jediní v Pardubickém kraji, do národního finále mezi deset nejlepších studentských firem letošního roku.

Ivan Kirilovič Čerepenko
Čerepenko. Jediný z deseti, který přežil