Veřejná diskuze

Za hlavní priority se považují „dlouhodobě vyrovnané hospodaření a průhlednost rozhodovacích procesů." Činnost se soustředí do několika základních oblastí. Ze sedmi větších bodů sestává kapitola týkající se správy a rozvoje města a všech integrovaných vesnických částí. Mezi významné aktivity se zařadí příprava a aktualizování plánu větších investičních akcí na základě veřejné diskuze, například opravy Vaňorného náměstí, věže Choceňské a Pražské, další etapa rekonstrukce krytého plaveckého bazénu nebo zřizování rekreační oblasti Vinice za okrajem města. „Kolem Vysokého Mýta bude postavena rychlostní komunikace R 35 a snad i přivaděč na Choceň, proto tedy rekreační oblast hned u města. Změnila by se tam kultura lesa, jednalo by se o zřízení cyklistických stezek nebo i stezek pro jízdy na koni," doplnil tuto část starosta města František Jiraský. Bod týkající se podpory firem, živnostníků a všech zaměstnavatelů by měl obsahovat samozřejmě i postavení zkušební dráhy pro místní firmu Iveco Czech Republic (bývalá Karosa). Její studii proveditelnosti má firma hotovou, Aeroklub Vysoké Mýto měl na její vyhodnocení čas do konce února. „Nevíme, jaký bude náš vklad do zkušební dráhy, možná by se i pozdržely předpokládané investice do oprav náměstí nebo památkových objektů, to ještě nevíme. Ale investici podpoříme v mezích zákona. Druhou podmínkou stále zůstává zachovat provoz letiště, jaký je dosud," doplnil starosta.
Jinou významnou aktivitou se stane příprava výstavby technické infrastruktury v rozvojových plochách pro bydlení a v průmyslových zónách. „Tato příprava se trochu zanedbávala, takže se v ní v posledních čtyřech letech moc nepostoupilo. Na plochu za pivovarem máme regulační studii, pracuje se na projektu sítí. Pak je k dispozici plocha u ulic kapitána Poplera a Tisovské, kde se musí nalézt společné řešení se soukromými vlastníky pozemků, což nebude jistě jednoduché. Tam by vznikly byty, což by znamenalo velké posílení bytové nabídky. Největší zóna je sice za benzínovým čerpadlem, je vymezena v územním plánu města, není ale zatím hotová studie. Ten prostor je navíc v soukromých rukou, takže tady je nyní hodně složitá situace k vyřešení," vysvětlil starosta. V oblasti dopravy je mezi prvními body aktivní podpora urychlení stavby rychlostní komunikace R 35 a úprav nynějšího průtahu silnice I/35 městem. Pochopitelně, že bude pokračovat stavba cyklostezky směrem k Litomyšli, a to za letištěm na okraj Hrušové.

Zachování škol

Ve školství je na programu dne téma, které nabylo vloni velké aktuálnosti: zachovat všechny střední školy ve městě. Nejen proto, že jsou ve Vysokém Mýtě tradičními prvky školství, ale sjíždějí se do nich žáci a studenti z poměrně rozsáhlé oblasti. Kapitola životní prostředí obsahuje obnovu a udržování veřejných prostor, a to i hřišť či parků, například na Náměstí Otakara Vaňorného, v Havlíčkových sadech i v prostoru za bývalým pivovarem. Důraz se položí také na další zdokonalování systému třídění a likvidace odpadu a péči o městskou zeleň. Ale ještě jedna záležitost se rýsuje do budoucna. „Stali jsme se postupně vlastníky řady budov převedených z majetku Pardubického kraje. Některé jsou dosud prázdné, ty pochopitelně chceme smysluplně využít," uzavřel Jiraský. (jko)