Oceněni byli:

Bronislava Havlíková - za dlouholetou práci ředitelky Zvláštní školy (později Speciální základní školy) v Žamberku, nevšedně lidský přístup ke kolegům, žákům i spoluobčanům, za dlouholeté působení ve funkci předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti i v redakční radě Žamberských listů.

Miroslav Chvátil - za přínos pro spolupráci obcí v regionu Orlicka, působení ve funkci předsedy Sdružení obcí Orlicka a Euroregionu Glacensis, za příkladnou aktivitu ve spolkovém, občanském a sportovním životě města, dlouholetou činnost a předsednictví TOSK Žamberk a v neposlední řadě za působení ve funkci starosty města Žamberka.

Oldřich Kučera - za dlouholeté příkladné působení v čele žamberské farnosti a vikariátu, duchovní vedení, za péči o kulturní památky, zapojení se do společenského života ve městě, působení v Komisi pro regeneraci městské památkové zóny i redakční radě Žamberských listů.

Vlasta Pavlousková - za dlouholetou práci na pozici redaktorky Žamberských listů, za přínos pro kulturu ve městě, členství ve Spolku přátel Městského muzea Žamberk a dlouhodobé působení ve Svazu postižených civilizačními chorobami.

Ocenění předávali představitelé města. „Starosta města Jiří Dytrt a místostarosta Oldřich Jedlička předali oceněným skleněnou plaketu, pamětní list, květinu a vstupenky na operní recitál Arte Divas. Celým večerem provázel moderátor Martin Mimra, nálada byla slavnostní a dojemná, především ve chvílích, kdy ocenění pronášeli svou děkovací řeč směrem ke svým rodinám, kolegům a blízkým,“ uvedla Monika Škodová z žamberské radnice a dodala, že v předsálí divadla byly vystaveny fotografie z fotosoutěže na téma „Podzimní Žamberk“.

Po předávání cen následoval příjemný koncert zpěvačky Magdalény, která své vystoupení zakončila vánočními melodiemi. „Všem oceněným patří vřelé díky za jejich příkladné činy a působení. Poděkovaní náleží také všem, kdo se na přípravě slavnostního večera podíleli – zejména pracovníkům MKP FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena za skvěle připravený doprovodný program a úžasný hudební zážitek a také všem, kdo se akce zúčastnili, vytvořili výbornou atmosféru a dali najevo zájem o veřejné dění,“ doplnila Monika Škodová závěrem.