Dotovat prodejnu?

Nedávno absolvovali zástupci města podzimní jednání v těchto okolních vesničkách. Všude se dověděli některé podněty, upřesnili si požadavky osad a naznačili finanční možnosti města pro případné uskutečnění požadovaných akcí.
„Hlavní téma v osadě Brteč je již po několik roků zavedení plynu. Už jsme zažádali o dotaci na plynofikování, jenže teď se ukazuje, že lidé přestávají mít takový zájem o plyn, jaký měli před časem. Domoradice jsou naší největší vesnickou částí. Do konce roku tady vznikne nové dětské hřiště. Problém však bude se zdejší prodejnou, Domoradice jsou totiž naší jedinou osadou, kde prodejna funguje. Konzum avizuje již nějaký čas její ztrátovost, my platíme nájem, do budovy jsme dodali některé vybavení. Takže rada a zastupitelstvo budou muset řešit problém, zda se rozhodneme prodejnu dotovat, nebo ne. A nebude to lehké, ve srovnání s ostatními osadami je prodejna vlastně nadstandard," vysvětlil stav místostarosta města František Jiraský.

Nová hasičárna

Ve Lhůtě se staví hasičská zbrojnice, zazněly připomínky, že po deštích je třeba vyčistit příkopy a další místa od nánosů. V Knířově označují za největší problém stav místních komunikací. To souvisí se skutečností, že do místní školy svážejí rodiče dítka auty. Někteří starousedlíci si zároveň stěžují na velkou rychlost mnohých vozidel.
„Svařeň má největší katastr z našich osad: s rozptýlenou zástavbou. Tady někdy stromy při větrném počasí ohrožují stavby i lidi, takže některá zeleň se bude muset kácet. Město tady vlastní statek, v němž jsou v havarijním stavu stropy. Proto bude potřeba se o objekt postarat. Je zde základna hasičů a také klubovna místního osadního výboru. V každé vesnici máme prostě stále něco na práci," shrnul shromážděné připomínky místostarosta. (jko)