Jaký má vztah k politice kartářka z České Třebové Ellen Koppová? A co karty říkají o budoucí politické situaci?
„Já osobně se o politice s kartami neradím. Volit samozřejmě půjdu, nepreferuji ale jednu konkrétní politickou stranu. Vybírám si konkrétní osobnosti, které měly a mají snahu něco předvést pro lidi kolem nás. I lidé, kteří ke mně chodí a ptají se na politiku, jsou znechucení politickou situací v tomto státě a málokdo preferuje politickou stranu.

A politická situace do budoucna? Po současných volbách bude situace hodně zajímavá, přinese to nám všem dost tvrdých zkušeností a zážitků. Na jedné straně je vnímám jako nezbytně nutné, na druhé straně záleží na skladbě lidí, kteří tam přijdou – do jaké míry budou brát v úvahu normálního běžného občana, protože to se zatím stále moc neděje.

Co se týká voleb do Senátu, tam se vůbec nehodlám angažovat. A nejsem sama. Jsou to vyhozené finanční prostředky, které by se měly použít úplně jinde.“