A pak že nejsou lidi
Před nedávnem byla v NDR zveřejněna zpráva o činnosti státní bezpečnosti v zemi, o počtu pracovníků, o počtu informátorů, počtu zbraní, kterými byla STB vyzbrojena, počtu budov, v nichž působila, kolik příslušníků se zabývalo odposloucháváním telefonů, protizákonným kontrolováním soukromé korespondence atd. Nevím už, zda před, nebo po zveřejnění těchto údajů došlo k vyplenění hlavního sídla STB ve vých. Berlíně rozhněvanými občany NDR.
Jsem přesvědčen, že u nás nebyla naše STB organizována a vyzbrojena o nic hůře, než u sousedů a vyvíjela minimálně stejnou činnost. Aby u nás nedošlo k podobným událostem, a to nejen v centru, ale třeba i v okresech, mělo by se přistoupit k radikálnímu řešení a STB zcela zrušit. Současně však nedopustit, aby se příslušníci STB rozplynuli do útvarů VB. To by byl malér, protože pak by VB těžko získávala zpět důvěru občanů, kterou ztratila v posledních desetiletích. Příslušníci STB by měli jít poctivě pracovat do výroby, do provozů mezi dělníky, které svou dřívější činností „chránili“. Třeba by se od nich dozvěděli, že po dlouhá desetiletí provozovali zbytečnou činnost, že o ni většinou nestáli a že by tedy měli nyní dělat poctivě daleko víc než ostatní, aby splatili dluh. A ten jistě není malý. Chtěl bych znát částku, ty miliardy vyplacené jen na mzdách za býv. režimu aparátu STB, částku ostatních nákladů! J. Dušek

Bylo rozhodnuto o budovách (?) – pozn.: výňatek
Na jednání dislokační komise o využití budov KSČ a dalších v Ústí nad Orlicí, kterého se zúčastnili i zástupci OF, došlo k těmto návrhům, řešících požadavky zdravotnictví, školství a kultury.
1) zrušit užívací právo OV KSČ k budově čp. 838 a čp. 219 (DPV – Dům politické výchovy, red. pozn.).
2) stávající budovu OV KSČ čp. 838 dislokačním rozhodnutím přidělit SZŠ v Ústí n. O. Předpokládá se, že budova bude využita pro zřízení 4 – 5 odborných učeben a laboratoře SZŠ. Odborným posouzením se předpokládají náklady na rekonstrukci cca 500 tis. Kčs. Termín zahájení prací na rekonstrukci váže na přemístění PS – ubytovny. Z. Kulíšek

Noví poslanci federálního shromáždění za OF Ústí nad Orlicí
Při úterním přenosu z Federálního shromáždění si určitě českotřebovští i ústečtí občané povšimli dvou známých tváří. Na poslaneckých místech určených volebním obvodům 81 a 82 se nám představili občané těchto měst. Koordinačním centrem OF okresu byli do FS nominováni pp. Jiří Musílek a MUDr. Lubor Špáta. Oba ročník 42, první z nich učitel ZŠ, druhý lékař. Oba bezpartijní, oba ve svých městech dostatečně známí, oba s posláním zastupovat tyto naše volební obvody do svobodných voleb.
Nelze říci, že by jejich současné postavení, kdy budou dále vykonávat svá občanská povolání a zároveň zastupovat voliče v parlamentu, bylo nějak lukrativní, že by jim měl někdo závidět. Oba na sebe vzali úkol dnešních složitých dnů, s vědomím, že jejich poslanecká dráha může být krátká jen několik měsíců, že se na tuto dobu zřeknou pohodlí „normálního občana“, že prostě budou pomáhat stavět cestu ke svobodným volbám. Měli bychom si jejich postoje vážit. Měli bychom jim i pomáhat. A věříme také, že se s námi prostřednictvím místních sdělovacích prostředků i setkání s voliči rozdělí o své poslanecké starosti a do FS přinesou rovněž názory občanů našeho okresu. Tak ať vás, pp. Musílku a Špáto, poslanecká křesla netlačí! ⋌(gs)

Ledy se hnuly
Ve středu 31. ledna v dopoledních hodinách se konečně ve Vysokém Mýtě hnuly ledy. Sovětská armáda na základě požadavků občanů, tlumočených místním OF, konečně vyklidila a opustila kdysi pěkný a výstavní dům na náměstí. Byl zatím předán Krajské správě Hradec Králové, která ho po příslušných jednáních dá k dispozici městu.
Šlo o tzv. vojenskou komandaturu. Slovy velitele posádky měla sloužit k vzájemnému styku mezi naší a sovětskou stranou. Velitel zároveň projevil lítost nad tím, že naši lidé chtějí zrušit tak důležitý článek vzájemných „přátelských vztahů“. I nás to hrozně mrzí.Jaroslav Múčka, OF VM