Nedělní odpoledne na ústeckém náměstí. Takovou akci zřejmě naše město nezažilo. Ne že by v minulosti nebývalo plné při různých příležitostech (zvlášť v posledních dvou týdnech), ale té radosti, šťastných úsměvů a projevů zcela nefalšovaného nadšení! Občanské fórum uspořádalo řetěz lidských rukou na počest výročí Deklarace o lidských právech a na podporu našeho lidového hnutí za demokracii a svobodu Československa. Tisíce lidí (rozdáno bylo přes 4000 upomínkových listů) obkroužily ústecké „vládní budovy“ – řetěz spojených rukou se táhl z náměstí kolem ONV, OV KSČ, OS SNB a Kulturního domu zpět na náměstí, kde si občané „zatančili“ kolem mariánského sloupu a do zvuků kostelních zvonů zazpívali čs. státní hymnu. To už jsme věděli, že nová vláda je složena z lidí , kteří do svobodných voleb „mohou odpovědně vládnout“. Shromáždění potleskem přijalo i pozdrav hostů z Litvy a především vyjádřilo souhlas s prohlášením městského Občanského fóra v Ústí nad Orlicí, které uveřejňujeme na jiném místě.

V pondělí a v úterý již došlo k prvnímu kontaktu Občanského fóra s okresním vysíláním rozhlasu po drátě. Alexandr Gregar z MOF a předseda stávkového výboru Elitexu Jan Štěpánský informovali o aktivitách v Ústí nad Orlicí a seznámili posluchače s prohlášením o nutnosti změn v politických sborech.

Otevřený dopis poslanci FS Janu Jiráskovi
V Ústí n. O., 10. 12. 1989
Soudruhu poslanče, v pátek 8. 12. 1989 jsem se zúčastnil jako českotřebovský občan mítinku, na kterém jste vystoupil před nás, své voliče.
Vaše nicneříkající vystoupení, pardon, ne nic neříkající, ale otevírající oči a ukazující, jak „erudovaně“ jsme byli zastupováni v nejvyšším orgánu této země, mě nutí apelovat na Vaše svědomí a zodpovědnost k lidem, kteří Vás volili. Nemůžete přece oslyšet přání lidí, nesouhlasících s tím, aby byli Vámi zastupováni. Oba velmi dobře víme, že náš platný volební zákon téměř prakticky vylučuje možnost odvolat poslance FS. Proto apeluji ještě jednou na Vaše svědomí a čest a žádám Vás o zvážení, zda Vaše z tribuny několikrát opakované „a neodstoupím“ není jen přáním Vaším a není v zásadním rozporu s přáním voličů.
Způsob, kterým jste se prezentoval v pátek na českotřebovském náměstí, musí nutně zavádět k úvahám, že Vám je milejší zachování hmotných a dalších výhod poslance FS oproti přání lidí, které chcete zastupovat. Bohumil Mlčák

Předsedovi ONV v Ústí nad Orlicí:
Občanské fórum se Vás obrací, vážený pane předsedo, s otevřeným dopisem, jehož obsah byl schválen na veřejné schůzi OF v Ústí nad Orlicí.
Chceme vyjádřit svou nespokojenost s dosavadní úrov〜ní vedení okresního týdeníku Jiskra Orlicka, což je podle našeho názoru příčinou nízké úrovně tohoto tiskového orgánu ONV a NF Ústí nad Orlicí. Jsme přesvědčeni, že osoba, která zastává funkci vedoucího redaktora těchto novin, neodpovídá požadavkům funkce a potřebám probíhajících změn. Proto naléhavě žádáme, aby Vy, pane předsedo, jste zajistil posouzení otázky obsazení funkce vedoucího redaktora týdeníku Jiskra Orlicka na mimořádném zasedání rady ONV.
Navrhujeme vyhlásit veřejný konkurs na obsazení místa vedoucího redaktora Jiskry Orlicka s tím, že k účasti v konkursu budou personálně přizváni dosavadní redaktoři Jiskry Orlicka a okresního vysílání, dále p. dr. Pavel Sajenko, redaktor Pochodně pro okres Ústí nad Orlicí, a pracovníci z podnikových časopisů okresu, kteří by podle mínění rady ONV se měli tohoto konkursu zúčastnit…

Na dosavadních akcích OF se včetně účastníků generální stávky 27. 11. 1989 sešlo už více než 20 000 občanů. Členové MOF pomáhají organizovat OF i v jiných obcích, např. v Jablonném nad Orlicí, Letohradě, České Třebové i v místech daleko menších, v Libchavách, Třebovicích, na mnohých závodech apod.