Setkání zástupců Občanských fór z měst a obcí okresu Ústí nad Orlicí svoláváme na 27. prosince na 16.00 hodin do modrého salónku Kulturního domu v Ústí nad Orlicí. Prosíme o maximálně tříčlenné delegace místních fór, jinak se nevejdeme. Projednáme společný postup a vzájemně se budeme informovat o dosavadní činnosti. Předejte zprávu dál!

Komise pro oslavy v Ústí nad Orlicí byla v pátek 15. 12. zrušena. Od této chvíle ta organizace, která bude mít zájem uspořádat oslavy svátků nebo výročí, se zařídí podle nového spolčovacího a shromažďovacího zákona. Tečka.

Ve čtvrtek 21. 12. se koná poslední letošní diskusní klub – již v 16.30 hod. v ústeckém divadle. Tentokrát o víře, křesťanství, o životě věřících v naší společnosti – prostě o otázkách, které zajímají více než třetinu naší společnosti a zbývající dvě by o nich měly vědět.

Podpisové akce za zvolení pana Václava Havla prezidentem republiky sílí i v našem městě. Do pondělí 18. 12. nám do IS OF přišlo 928 podpisů, které jsme předali OF v Praze. Stejně tak jsme písemně požádali poslance FS (pp. Andrše, Zelenku a Matějkovou), aby dali svůj hlas kandidátu OF Václavu Havlovi.

Dnes ráno (úterý) se rozjeli studenti a další občané našeho města s transparentem „Havel na hrad – to si přeje OF Ústí nad Orlicí“. Před budovou parlamentu snad naše výzva nezapadla mezi tisícovkami dalších.

V době, kdy vychází 8. číslo Inform. servisu OF, jsou zástupci MOF na společné schůzce městských OF v Hradci Králové v Palmové zahradě. Referovat budeme ve čtvrtek.

Od začátku roku chystá městské Občanské fórum v Ústí nad Orlicí svůj týdeník, zatím s názvem Úfórum, které bude přinášet aktuální informace ze života města. Vedle okresních novin, vycházejících v úterý, by každý pátek měli občané Ústí nad Orlicí své čtení na víkend, v němž by našli informace o událostech kulturních, společenských, politických, prostě o všem, čím město žije.

V neděli odpoledne se sešli občané Ústí nad Orlicí se svými poslanci všech zastupitelských sborů. Nepřišla mezi nás pouze poslankyně ONV Jana Čeřovská (?) a poslankyně ČNR Vlasta Matějková z Českých Heřmanic, která musela hlídat vnouče. Poslanec Jan Zelenka se omluvil dopisem který uveřejňujeme na jiném místě. Protože přišel až v pondělí, nemohli jsme ho přečíst na shromáždění.

Tříhodinová diskuse byla chvílemi velmi ostrá, neboť šlo o osobní postoje poslanců v uplynulé době a na to se odpovídá velmi, velmi těžko. Potěšitelné je, že si občané mohli na místě udělat svůj názor na poslance, i to, že někteří (především Sedláček, Klement, Stratílek, Andrš) svou poslaneckou úlohu před vzorkem svých voličů zvládli. Stanovisko k ostatním si voliči musí udělat sami…