Související články naleznete vpravo

Vážený pane magistře, proč nazýváte „projektem“ můj základní ideový návrh, tedy jeden ze tří, které si město jako názor před časem objednalo? Svůj tehdejší návrh, jehož hlavní myšlenkou byl vícesměrný tunel před Hernychovou vilou byste také tak nazval? Nevím jestli je vám známo, že z předložených tří prací byl městem k dopracování vybrán můj návrh, ale ze zakázky jsem odstoupil na jednání rady za účasti autora dopravního řešení ÚP ing. Špilara, kdy jsem na přímou otázku místostarosty, zda jsem ochoten pokračovat bez „přesunu komunikace“ odpověděl NE. Nejsem totiž ochoten pošlapat všechno to, o co jsem se tady léta snažil.

Přesun komunikace, pane kolego, není ale výplodem mého návrhu, ale zásadním požadavkem všech platných urbanistických dokumentů po roce 1989. Tedy těch, které vy údajně respektujete a já nikoli. Rozpracovávali jsme tuto myšlenku urbanistů už dvakrát a až při tom jsem si plně uvědomil její „genialitu“. Představte si, co by ten posun dle vás „o pár metrů“ za bratru 10 milionů způsobil:

– okamžité snížení počtu projíždějících vozidel v území o 50% (po zjednodušení křižovatky před Hernychovou vilou lze zobousměrnit Masarykovu a odstranit „objezd“ do centra)
– vytvoření rozsáhlé plochy pro pěší od budovy policie až po Hernychovu vilu (tato plocha není nijak rušena automobilovou dopravou jako ve vašem návrhu)
– postupné doplnění stávajících parkovacích míst v území z osmdesáti na cca 260 v jednom i dvou podlažích a nikoli jejich likvidace jako ve vašem návrhu
– maximální respektování stávající vzrostlé zeleně
– základní počin pro soukromou výstavbu občanského vybavení a bydlení v horních podlažích v centru města

Ing. arch. KAREL BLANK