O zásazích do městské zeleně Choceňští v poslední době hodně diskutují. Jsou opravu razantní, všimnout si jich mohli i návštěvníci města. Nejvíce stromů padlo v aleji Stromovka, kácelo se ale i na Tyršově náměstí. O opatřeních týkajících se městské zeleně Deník informoval choceňský místostarosta Ladislav Valtr.

Práce konzultují s odborníky

„Po řadě konzultací s odborníky z oboru architektury a údržby zeleně jsme došli k závěru, že je nejvyšší čas stav Stromovky zásadně řešit,“ uvádí Ladislav Valtr. Stromovku tvoří několik stovek stromů – javorů, jírovců a lip. Odborníci shledali, že v nejhorším stavu je střední část, kterou ohraničuje lávka u tenisových kurtů a most u základní školy praktické. „Stromy byly neúměrně vytáhlé za světlem, v rozvětvení kmenu často napadené hnilobou. Při větším větru by padající kmeny nebo větve vážně ohrožovaly bezpečnost lidí, kteří zde bydlí nebo tudy procházejí,“ vysvětluje místostarosta. Špatný zdravotní stav většiny stromů snižuje i estetickou hodnotu.

Ve střední části byly tedy nedávno vykáceny stromy a odstraněny pařezy. V plánu je nyní nová výsadba, přijdou sem habry, které budou sázeny s větším odstupem, a doplní je souvislé keře. Výsadba je plánována už na duben. „Menší část před mostem přes náhon bude ponechána do dalšího vegetačního období dočasně neosázena, a to kvůli opravám části komunikaci. Ta přijde na řadu příští rok,“ říká Ladislav Valtr. Po úpravě komunikace bude výsadba dokončena.

Také Tyršovo náměstí dozná změn. Před časem se rozštípl kmen jedné ze slivoní okolo sousoší Panny Marie, druhý strom byl také významně napaden hnilobou. V dobrém stavu nebyly ani javory na západní straně náměstí. Práce na rekonstrukci středové části náměstí včetně zeleně už začaly. Nová výsadba se vrátí k původní tradici a k sousoší budou vysazeny tři lípy. „Javorovou řadu nahradí šest malokorunných sakur, které kombinují okrasný efekt květů s efektem listů. Současně se uskuteční úprava a oprava dláždění, opraveny budou i lavičky a mobilní zeleň,“ konstatuje Valtr. Připomíná, že veškeré významné zásahy do zeleně jsou činěny vždy na základně odborných doporučení autorizovaných zahradních a krajinných architektů. Zájem radnice je prý jasný: najít odvahu i na razantní zákroky. „Je nutné si uvědomit, že i vzrostlé stromy a aleje, které po desetiletí dotvářely kolorit města a nyní postupně stárnou, byly kdysi vysazeny jako malé stromky – také v zájmu a k radosti dalších generací,“ dodává místostarosta.

Kácet se bude také kolem Tiché Orlice

Zásadní zásah do choceňské zeleně plánuje také Povodí Labe. Jde o brzké kácení dřevin podél Tiché Orlice. Ty totiž musí ustoupit připravovaným protipovodňovým opatřením. Jejich součástí bude však i budoucí „ozelenění“.

(pá)