Autor článku čerpal z dění na veřejném jednání zastupitelstva MÚ, konaného dne 26. března 2014 a píše: „Petičníka, který si dovolí kritizovat netransparentnost, dobu ve stoje grilují". Autor petice architekt Jiří Šafr u řečnického pultu přednesl petici (pouze 198 podpisů), která požaduje zastavení všech investičních akcí ve Vysokém Mýtě. Všechny body petice, včetně dotazů všem srozumitelně vysvětlili zaměstnanci  MÚ. Pan Šafr přesto velmi dlouhou dobu téměř mlčky stál za řečnickým pultem a griloval sám sebe. Na dotaz  Jany Vopařilové, zdali se budou záměrně znovu projednávat body petice, které již projednány byly,  poslanec a zastupitel Jiří Junek nevybíravým způsobem odpověděl, že zastupitelé tu jsou od toho, aby poslouchali názor občana a šoupali přitom nohama, třeba  i pět hodin. Myslím, že poslanec Junek měl v tu dobu šoupat nohama v poslanecké sněmovně, kde měl pracovat pro občany, kteří ho volili. Sněmovní schůze v Praze 26. 3. 2014  končila v 18.41 hodin. Poslanec Junek byl však již od 16 hodin ve Vysokém Mýtě, takže v parlamentu zcela určitě nepracoval.
Zastupitel Junek také vytkl šéfredaktorce Vysokomýtského zpravodaje p. Sobolčíkové, že zastupitelé  nemají možnost v tomto měsíčníku zveřejňovat své příspěvky. Situace vyvrcholila dotazem, zda měl nějaký příspěvek, který mu byl odmítnut. Zastupitel Junek odpověděl: „ Já jsem odmítnut nebyl, jestli jsem to řekl, omlouvám se".  To mluví za vše. Šéfredaktorka upozornila přítomné, že dle tiskového zákona a pravidel pro vydávání zpravodaje, musí redakce příspěvky zastupitelů a radních zveřejnit a ještě se nikdy nestalo, aby tak neučinila.
Ex místostarosta Stratílek ve svém politicky emotivním projevu urážel nejen starostu – mého bratra, ale velmi hrubým způsobem pomluvil, mého již zemřelého otce, a pošpinil jeho čest. Panu Stratílkovi jsem veřejně řekla, že lže. Popsala jsem, kdo můj otec byl, jak žil a jak pracoval. Pan Stratílek se mně i mému otci na místě s úklonou  omluvil slovy:  „Hluboce se vám paní i vašemu otci omlouvám". V článku se píše, že sestra starosty pana Stratílka fyzicky napadla. Další velká lež. Přítomní na jednání zastupitelstva viděli, že k žádnému fyzickému napadení nedošlo. Přítomen byl i zástupce městské policie, který by jistě při fyzickém napadení zasáhl. Tímto žádám, za toto křivé obvinění, od pisatele článku „Mistr manipulace si stěžuje na manipulaci"  veřejnou omluvu v Orlickém deníku i na www stránkách  „Naše Mýto", kde byl tento článek také zveřejněn.
Pod článkem je podepsáno „Naše Mýto". Proč se pisatel nepodepsal jménem? Proč píše anonymně a skrývá se za názvem „Naše Mýto"?   Milena Lisičanová