Právě v domě Žabkových byli členové skupiny Josef Šandera a Josef Žižka po více než tříměsíčním skrývání 16. ledna 1945 odhaleni a zatčeni gestapem. Hrdinská odbojová činnost oba statečné muže stála život. Vzpomínkový akt se uskuteční v sobotu ve čtrnáct hodin a k účasti je zvána i široká veřejnost.