Schůzky se zastupiteli se zúčastnili zástupci Povodí Labe, projektant, Česká inspekce životního prostředí a také veřejnost – cílem bylo projednat případné změny v projektu. Protesty veřejnosti totiž vyvolává plánované kácení lip na nábřeží. O dalším postupu by měli zastupitelé rozhodnout na jednání 19. června.   (aj)