Za loňský rok Technické služby občanům rozdaly 500 tun hnojiva, které je vyráběné kompostováním organických rozložitelných látek.