Potěšitelné je, že armáda chce nadále spolupracovat, podle vyjádření její tiskového mluvčího ji považuje za svoji významnou prezentační akci. A má i cenný praktický význam. „Pro nás je to také reálná součást cvičení. Mezi organizátory patří Pardubický kraj a s kým jednáme na kraji? S odborem krizového řízení. A s kým jednáme na kraji v okamžiku, kdy vyjíždějí záchranné prapory pomáhat kvůli ptačí chřipce? Je to odbor krizového řízení. Pro nás je to velice cenný nácvik spolupráce s civilními složkami: s hasiči, státní správou, místní samosprávou. Byť jde v případě Cihelny o akci, při níž nejde o reálné životy,“ konstatoval Jan Šulc, starší tiskový a informační důstojník Velitelství sil podpory a výcviku Armády ČR.