Jak vzpomínáte na den tragických událostí ve Spojených státech?

Osobně to vnímám stále velmi silně. Přesně si vzpomínám na chvíle, kdy jsem to viděl v televizi, v podstatě v přímém přenosu. Byl to šílený zážitek, který ve mně zanechal hlubokou stopu.

Hovoříte o problematice terorismu se studenty?

Jako kantor se se studenty snažím o terorismu jako zrůdné součásti lidského konání hovořit. A budu hovořit i u příležitosti výročí 11. září.

Jak myslíte, že nebezpečí světového terorismu vnímá dnes naše společnost?

Nechci paušalizovat, ale mám pocit, že toto nebezpečí trochu podceňujeme, protože se nás zatím nic bezprostředně nedotklo a nedotýká. Státy, které měly bezprostřední prožitek ve vztahu k terorismu, si toto nebezpečí uvědomují daleko víc než my, kteří o tom ´pouze´ slyšíme nebo čteme. Možná je to pro nás daleko, i když dnes je pojem dálka velmi relativní.