Ačkoliv bylo zveřejněno, že se začne v 10 hodin, již hodinu předem přicházeli první návštěvníci, aby si prohlédli prostory, v nichž bude sídlit (nebo již sídlí) několik organizací a společností se sociálním zaměřením. Zvláštností bylo, že při vstupu do budovy vítali příchozí klienti Denního centra Berenika, kteří také obsluhovali ty, jež přišli do kavárničky: tu Berenika provozuje jako chráněnou dílnu.

„Na místě se před osmi lety projektoval další dům s pečovatelskou službou, což by byl v Mýtě již asi třetí nebo čtvrtý. Nakonec se neuskutečnil, zato před čtyřmi lety jsme byli osloveni Pardubickým krajem, zda nepostavit toto zařízení. Což jsme uvítali, neboť nám to umožnilo mimo jiné dokončit tuto část města dosud nevyužitou. Předělali jsme tedy projekt a podali jsme žádost o dotaci. Stavba začala vloni v květnu a vlivem letošního vlhkého jara se trochu zdržela, ale vše je hotovo. Celkové náklady dosáhly 62 milionů korun, město dalo do stavby necelých pět milionů,“ uvedl starosta města Martin Krejza. Žádné větší stavební potíže kromě vlhka letos na jaře se nevyskytly, peníze (evropská dotace a z Pardubického kraje) přicházely průběžně. „Finančně uzavřeme akci dokonce už do závěru srpna,“ dodal starosta.
V místnostech Bereniky měli návštěvníci zájem o výklad o všech čtyřech službách, jež bude stacionář poskytovat.

V některých místnostech viděli klienty, jakou činností se zabývají. K hnutí nebylo v Centru pro rodinu Kujebáček, kde byl zájem o rozšíření aktivit na celý týden. Tato část nového objektu bude mít „den otevřených dveří“ ještě 2. září od 9 do 17 hodin a o den později mezi 9. a 12. hodinou. Mnozí zájemci o sociální záležitosti přijdou do objektu na ulici Plk. B. Kohouta znovu 1. září, kdy se celé centrum slavnostně otevře v 11 hodin. Zároveň tím začne nový školní rok pro žáky Základní a Praktické školy Svítání, která tady také sídlí. Vedle centra se dokončuje nový domov pro seniory (domov důchodců), jenž bude připravený k obývání počátkem příštího roku.

(jko)