Obce, členové svazku „Mikroregion Vysokomýtsko“, se rozhodly řešit zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na svých katastrech. Vede je k tomu skutečnost, že již delší dobu překračují mnozí řidiči rychlost při jízdě v obcích.

Devítka míst

Nejedná se jen o sídla na silnicích první třídy, ale i nižších tříd. Právě těch je na Vysokomýtsku nejvíce. Výsledkem společného zasedání bylo rozhodnutí vypracovat žádost o dotaci, která by mohla pokrýt většinu finančních nákladů, jež si vyžádají zamýšlená opatření. Před několika dny podal mikroregion prostřednictvím firmy Redea Žamberk žádost o uskutečnění projektu „Bezpečnost provozu v obcích Mikroregionu Vysokomýtsko“.

Vybráno bylo devět sídel, která se mohou projektu zúčastnit. Při výběru rozhodovala hustota silničního provozu, velikost sídla, existence školských zařízení v místě a případně i počet dopravních nehod. Devítku tvoří Vysoké Mýto, České Heřmanice, Tisová, Sruby, Zálší, Vraclav, Dobříkov, Zámrsk a Nové Hrady. Projekt si vytyčuje za cíl zklidnit dopravu v těchto obcích různé velikosti a s různým počtem komunikací, mimo jiné v místech s kumulací obyvatel, například mládeže u školských zařízení. Pomoci zvýšit bezpečnost na místech, kde řidiči ohrožují obyvatele nekázní a rychlou jízdou, by měly radarové měřiče rychlosti a halogenové panely. Jak konstatovalo jednání mikroregionu, v některých sídlech již panuje opravdu neudržitelný stav, takže se musí nutně přikročit k ráznému řešení.

Možná ještě letos

Celková částka na pořízení potřebného vybavení by měla dosáhnout sumy 2,71 milionu korun, dotace by pak mohla pokrýt devadesát procent nákladů. Pokud dotace na projekt dopadne, došlo by na instalování uvažovaných prvků ještě do konce letošního roku. Například na komunikacích ve Vysokém Mýtě by se mohlo instalovat až šest měřičů rychlosti.

JIŘÍ KONÍČEK