Technické služby, které zde sídlí, potřebují kontejnerový lis na papír, štěpkovač a venkovní displej k váze. Rozpočet na vybavení byl vyčíslen na 1,34 milionu korun.
Ve druhé žádosti jde o stezkou přes botanickou zahradu, kde by mělo dojít k revitalizaci veřejné zeleně. Projekt konkrétně počítá s kácením některých dřevin a ošetřením dalších exemplářů, dále se zpevněním svahu laťováním a sanací svahu, s vysazením nižších keřů a bylin pokrývajících půdu. V tomto případě se předpokládají výdaje ve výši 2,4 milionu korun.
(jko)