Aktiv vedl okresní šéf značení ing. Lubomír Javůrek, který v příjemném prostředí Sport-hotelu uvítal přítomné a seznámil je s novinkami ve značení a s plánem práce na příští období. Poděkoval značkařům za jejich práci a knižními dary odměnil několik jubilantů. Potom se všichni obeznámili se změnami v síti značených cest: přeložka červené Bezpráví – Brandýs nad Orlicí, obchvat Žampachu, nová naučná stezka po hraničních pevnostech na Králicku atd.
Hostem aktivu byl šéf sousedního značkařského obvodu Šumpersko – Jesenického David Mičunek, který nás seznámil s problematikou tohoto největšího značkařského obvodu v republice. Letohradský značkař Rudolf Kalousek nám promítl diapozitivy z cest na Mont Blanc a po Norsku. A to již byl čas na chutný oběd, po němž se rozpoutala bohatá diskuze, v níž se všichni přítomní pobavili o problematice naší práce.
Značkaři se v České republice starají o více než 35 tisíc kilometrů značených turistických cest. K tomu rozcestníky, turistické vývěsní mapy, směrovky a tabulky místní orientace, značkařské kolíky, lávky přes vodní toky a tabule památkové orientace. Značkařské složky se podílejí na školení a doškolování značkařů, spolupracují s kartografy při vydávání map pro veřejnost, podílejí se na přípravě a proznačení naučných stezek.
Výčet práce našich dobrovolných pracovníků značkařů dá snad povšechný přehled o jejich práci a neustálých problémech na značených cestách způsobených úmyslným poškozováním značení i ničení orientace, o potížích spojených s rušením polních cest a dalšími zásahy do sítě značených turistických cest.
Závěrem se obracíme na širokou veřejnost, na všechny příznivce turistiky. Chraňte značení a turistickou orientaci, chraňte práci dobrovolných pracovníků – značkařů. Jejich práce neslouží jen turistům, ale celé široké veřejnosti!
Za značkařský obvod KČT Miloslav Kadrman