Například na ústecký městský úřad si v uplynulých týdnech přišlo pro „bolestné“ devět lidí. Dvě žádosti už byly odmítnuty jako neoprávněné, úraz se nestal na městském chodníku. „Minulou zimu bylo nahlášeno třicet jedna úrazů, z tohoto počtu bylo šestnáct lidí odškodněno, deset žádostí bylo zamítnuto a pět případů ještě není uzavřeno,“ bilancoval místostarosta Zde〜něk Ešpandr. Z taktických důvodů radnice nechtěla specifikovat, o jak velké částky se v případě odškodnění jedná.
Z novely zákona o pozemních komunikacích, ze které vyplynul i tzv. „chodníkový zákon“, radnice nadšené nebyly. Za stav chodníků už nyní plně zodpovídají města a obce, o úklid už se nemusí starat majitelé přilehlých objektů. S žadateli o odškodné města počítají a jsou pro tyto případy pojištěna. „Máme uzavřenou pojistku odpovědnosti, jež nám kompletně kryje škody, které našim spoluobčanům na neošetřených chodnících vzniknou. V roce 2010 jsme měli jeden takový případ, teď máme čerstvou žádost z ledna, kdy se zranila paní po uklouznutí na chodníku,“ konstatoval starosta Žamberka Jiří Dytrt.
Tiskový mluvčí České pojišťovny Tomáš Zavoral doporučil lidem, kteří se zranili na kluzkém chodníku, aby o úrazu co nejdříve informovali majitele komunikace. Tím bývá město nebo obec, ale může být i soukromá firma.
„Doporučujeme informovat majitele komunikace písemně a uvést co nejvíce detailů o tom, co se stalo: popsat místo, kde k úrazu došlo, napsat, kdy k němu došlo, popsat celou situaci – například zda sněžilo, jaká byla intenzita sněžení, zda byly na chodníku nerovnosti, zmrazky a podobně. Ideální jsou pak také lékařské zprávy, informace od záchranářů, fotodokumentace, třeba i jen fotoaparátem v mobilu, svědecké výpovědi, protokol městské policie… Nezapomeňte si zjistit kontaktní informace na svědky události,“ radí Tomáš Zavoral. Každá pojistná událost je pak řešena individuálně a podle konkrétních okolností vzniku škody. „Vyplacené pojistné plnění může být od tisícikorun až po statisíce. Záleží na vzniklé škodě, na době léčení, trvání pracovní neschopnosti, náhradách a tak dále,“ dodal mluvčí České pojišťovny.
Konkrétně Žamberku přinesl „chodníkový zákon“ zvýšení výdajů. Zástupci Věcí veřejných nedávno prohlásili, že by se měl zákon změnit a na úklid by měli alespoň přispívat i majitelé přilehlých domů. „Náklady se nám zvýšily za loňský rok zhruba o 850 tisíc, v letošním roce počítáme opět s 800 tisíci. Pokud by došlo ke změně, městu by to ušetřilo peníze. Sice alespoň na některých exponovaných místech si lidé chodníky udržují sami, například majitelé obchodů na náměstí to vidí jako určitou vizitku při vstupu do jejich podniku, ale tam, kde se dříve udržovalo těžko, to dnes zůstává jenom na městu. Nicméně i kdyby došlo ke změně zákona, odpovědnost za případné úrazy i nadále ponese město,“ podotkl Jiří Dytrt.
Žamberská radnice reagovala na novelu zákona vytvořením operačního plánu zimní údržby chodníků a místních komunikací, který je vyvěšený na městském webu. Konkrétně uvádí, v jakých časech, intervalech a lokalitách budou chodníky udržovány. „Máme celkem 24 kilometrů chodníků, což je docela dlouhý úsek. Technické služby jsou na zimu poměrně dobře vyzbrojeny, k dispozici jsou dvě frézy, čtyři traktůrky a město má také smluvně zajištěno, že mu v případě kalamity pomohou majitelé čtyřkolek vybavené pluhy,“ dodal žamberský starosta.