Asfaltový kryt se proměnil na žulovou mozaiku, přibyly bezpečnostní a hmatové prvky. Původní obruby byly nahrazeny kamennými, konstrukci doplnila nová železobetonová opěrná zeď v dolní části úseku a ocelové zábradlí, které v horní části stojí na nové železobetonové římse. Nové je i veřejné osvětlení. Náklady přesáhly pět milionů korun a částečně budou hrazeny z evropské dotace. Zároveň zde byla také opravena socha sv. Jana Nepomuckého.