Dělený sběr čirého a barevného skla

Do této doby měli v Chocni 142 kontejnerů na tříděný odpad, teď k nim přibylo dalších patnáct. Ty jsou určeny na oddělený sběr čirého a barevného skla, které bylo dosud sbíráno jako jedna komodita. Radnice tyto nové nádoby bezplatně získala od autorizované obalové společnosti EKO-KOM v rámci systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů. „Rozhodli jsme se rozšířit sběrnou síť a začít s tříděním skla podle barev, utíkaly nám tu bonusy od EKO-KOMu," prozradila Milada Potštejnská z odboru životního prostředí Městského úřadu v Chocni a dodala, že město má zájem o dalších osm kontejnerů na čiré sklo. Množství vytříděného odpadu ve městě totiž stále vzrůstá. „Máme sběrnou sítí pokryté celé město, včetně přilehlých místních částí. Stále ale trochu bojujeme s informovaností a disciplinovaností některých obyvatel města. Hlavně na sídlištích se nám stává, že domácnosti odhazují papír, kartony a plasty do kontejnerů na směsný komunální odpad. Naopak občané v rodinných domcích umísťují do popelnic na směsný komunální odpad trávu a občas stavební suť."
Přitom občanům města slouží také sběrný dvůr, kde lze odložit plasty, papír, sklo, bioodpad, nebezpečné odpady z domácností, elektroodpad, textil, stavební suť a další odpad. K dispozici mají obyvatelé ve všech lokalitách města sběrné nádoby na drobné elektrozařízení, baterie a na textil a obuv. Choceň provádí také pytlový sběr plastů a papíru. Do systému třídění jsou zapojena i školská zařízení. „Ve školách a školkách třídí papír a plasty a shromažďují drobný elektroodpad, v některých školkách dokonce sbírají hliník. Někde odděleně třídí i nápojové kartony, které jinak sbíráme v rámci plastů a svozová firma si pak kartony a další plast dotřídí," dodala Milada Potštejnská.

Lidem půjčují zdarma kompostéry

Zajímavý systém provozuje Choceň v oblasti bioodpadů. Díky dotaci pořídilo město kompostéry a nádoby na bioodpad, které zdarma zapůjčuje zájemcům z řad obyvatel. „Bioodpad jednou týdně od občanů svážíme na vlastní kompostárnu," upřesnila Milada Pot štejnská.
„Choceň je ukázkou toho, že lze vybudovat efektivní systém sběru tříděného odpadu. Zajímavě kombinuje různé možnosti, využívá nejen služeb EKO-KOMU, ale i dotací z programů ministerstva životního prostředí a podobně," pochválil systém Milan Křehlík, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. „EKO-KOM se snaží v rámci svých projektů motivovat obce a jejich prostřednictvím i občany ke zvyšování množství vytříděných komodit. Obce a města získávají různé bonusy a mohou soutěžit o finanční odměny, které se většinou vrací do systému odpadového hospodářství. Malou pomocí je i náš projekt nádob, kdy zájemcům bezplatně zapůjčujeme sběrné nádoby na tříděný odpad. Letos na podzim jsme jen v Pardubickém kraji rozvezli více než sto nových nádob," dodal Křehlík.

Kde najdete víc informací?

Podrobné informace o třídění v regionu je možné najít na stránkách
www.ekontejnery.cz.
Se správným tříděním odpadu pak může pomoci web www.jaktridit.cz.