V sobotu odpoledne se shromáždil celý Sbor dobrovolných hasičů v Chocni včetně své mládeže u hasičské zbrojnice, odkud se v slavnostním průvodu za doprovodu hudby vydal na nádvoří zámku. Zde byla v úvodním projevu stručně připomenuta historie sboru, následovalo vysvěcení nového praporu SDH administrátorem římskokatolické farnosti v Chocni páterem Bogdanem Ganczarskim. Dalším slavnostním okamžikem bylo vyznamenání členů SDH Choceň, starosta Okresního sdružení hasičů v Ústí nad Orlicí Jan Růžička pak celému choceňskému sboru udělil vyznamenání „Řád svatého Floriána".

Program pokračoval zdravicemi hostů, k výročí hasičům popřál starosta Chocně Ladislav Valtr, starosta okresního sdružení hasičů Jan Růžička i Zdeněk Velebný, jehož firma sboru zhotovila nový prapor. Zvláštního poděkování a ocenění se dostalo starostovi sboru Františku Kubíkovi, který stojí v jeho čele už dvaatřicet let, dobrovolným hasičem je již pětapadesát let a pětatřicet let také kronikářem sboru.

V Orlickém muzeu byla zahájena výstava o historii choceňského sboru, zájemcům bude přístupná do konce října. O jeho historii a současnosti se lze dočíst i na webových stránkách www.hasicichocen.estranky.cz. (zr, daf)