Dokončení III. etapy domova důchodců je naplánováno na letošní rok. Město ze svého rozpočtu uvolní dalších zhruba 26 milionů. Od ministerstva práce a sociálních věcí dostane dotaci ve výši téměř patnácti milionů.

Domov poskytne vyšší standard

 

„Tato významná akce byla zahájena již v minulém roce, investovali jsme zhruba 19 milionů při patnáctimilionové dotaci,“ u〜po〜〜zorňuje místostarosta Chocně Ladislav Valtr. Po dokončení III. etapy by měl domov důchodců na nějakou dobu opět vyhovovat všem normám, ale i vyššímu standardu choceňských seniorů, kteří tyto služby využívají.

Vedení města pamatuje také na opravy a postupné rekonstrukce školských zařízení. Mimo běžné příspěvky na provoz se letos počítá například s půlmilionem pro Mateřskou školu Vostelčice. Příspěvek je určen na zahájení postupné výměny oken, důvodem je snaha snížit tepelné ztráty v tomto objektu.

Obě základní školy, tedy ZŠ Choceňského i Svatopluka Čecha, dostanou od města příspěvek na pořízení interaktivních tabulí, pro každou je určeno 110 tisíc korun. Interaktivní tabule je ideálním spojením klasické tabule a počítače a má široké spektrum využití. „Rukou, ukazovátkem či tužkou můžete ovládat počítač, vyhledávat a zobrazovat informace z internetu, promítat videozáznam nebo prezentovat učivo a informace přímo z plochy,“ vysvětluje místostarosta výhody nové pomůcky. „Tabule přináší možnosti, jak posunout klasické způsoby výuky o krok dále. Výuka se pro žáky stává mnohem atraktivnější a zajímavější,“ konstatuje.

V souvislosti s opravami základních škol chtějí Choceňští letos řešit rovněž požární uzávěry, po připomínkách od dozorujících hasičů. V případě Základní školy Choceňského zřejmě přispějí na nové lavice, postupná obnova lavic v učebnách by měla začít právě letos, a na vylepšení sportovní plochy dvora. „U školy Svatopluka Čecha máme v plánu dokončit rekonstrukci sprch a šaten sportovní haly,“ uvádí Ladislav Valtr.

Generální oprava školní jídelny

Kromě toho město financuje nebo přidá na řadu běžných oprav, například téměř 400 tisíc korun je vyhrazeno na regulační ventily pro všechna topná tělesa v budově obchodní akademie.

Částku 22,5 milionu letos Choceňští investují do generální rekonstrukce školní jídelny ve Fügnerově ulici, přibližně sedm milionů vloží ještě napřesrok. Stavebně by vše mohlo být hotovo do konce tohoto roku. „V této souvislosti bych rád tamní strávníky i rodiče menších školáků poprosil o shovívavost nad případnými přechodnými komplikacemi, například při náhradním řešení stravování, které hledáme. Tato akce si bohužel vyžádá odstávku provozu zhruba od poloviny června přes prázdniny asi až do října,“ dodává místostarosta.
(ps)