„Město plánuje celkem tři velké investice. Všechny projekty jsou stavebního charakteru,“ říká radní Jan Pažin (Živá Choceň).

Jedním z nich je revitalizace prostoru před vlakovým nádražím. „Na stávající ploše před nádražní budovou dochází k neuspořádanému parkování a chybí zde veřejné prostranství pro cestující vlakovou dopravou,“ vysvětluje Jan Pažin.

Výstavba nového parkoviště a úprava veřejného prostranství přinese mimo jiné navýšení počtu míst pro odstavení aut. V rámci revitalizace vznikne také zázemí pro úschovu jízdních kol. Radnice rovněž plánuje upravit pěší trasy, veřejné prostranství a zeleň před nádražní budovou.

Nové parkoviště vyroste na místě vybydleného, chátrajícího domu, který má již vydané povolení k odstranění stavby, a přilehlé zahrady.
Celkem je navrženo 114 kolmých parkovacích stání, včetně šesti míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (56 P+R a 58 pro dlouhodobá stání) a 12 podélných parkovacích stání (deset K+R a dvě stání pro taxi, které budou sloužit i jako zastávky náhradní autobusové dopravy).

„V místě východu z podchodu u nádražní budovy bude provedena vyvýšená plocha pro zklidnění dopravy,“ upřesňuje Jan Pažin.
Podle radnice postrádá stávající prostor přednádraží odpovídající chodníky a navazující přechody pro chodce, je vybaven nevyhovujícím a dosluhujícím mobiliářem. „Zpevněné povrchy jsou značně různorodé a vykazují lokální poruchy. Osvětlení části prostoru je zastaralé a technicky nevyhovující,“ vypočítává Jan Pažin.

Město získalo na revitalizaci přednádraží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 22,5 milionů korun. „Projektant nyní dokončuje dokumentaci pro provedení stavby a následně bude zahájeno zadávací řízení k veřejné zakázce na stavební práce. Výše dotace bude přepočítána podle uzavřené smlouvy o dílo,“ uzavírá Jan Pažin.

Choceňská radnice má pro letošní rok připraveny další investiční projekty, revitalizaci ulice Záměstí za 15 milionů a nástavbu a přístavbu základní školy Svatopluka Čecha, která počítá s investicí 28 milionů korun.