Zachránit historickou výtopnu a vybudovat unikátní expozici železničních vozidel. To je cíl Klubu přátel kolejových vozidel. Jednání o koupi staré výtopny v Chocni ale uvízla na mrtvém bodě kvůli nejasnostem s pozemky.

Ještě není rozhodnuto

Není totiž dosud zřejmé, zda je nebudou dráhy potřebovat při stavbě nadjezdu na železnici Na Lhotách. „Otázka nadjezdu v Chocni není zatím uzavřena. Definitivní řešení se nám ještě nepodařilo vybrat. V případě, že se kdykoliv v budoucnu budova výtopny stane zbytná pro zajištění drážního provozu, může být nabídnuta k prodeji,“ sdělil Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

O tom, zda se bude nadjezd realizovat, či nikoliv, mají rozhodnout zastupitelé Chocně. Pokud zvednou ruku pro nadjezd, výtopnu čeká demolice. Takže buď nadjezd, nebo výtopna. Obojí nelze.

„Dvacet let sbíráme historická železniční vozidla. Máme jich nyní pětasedmdesát. Zaměřujeme se na záchranu historických kolejových vozidel s důrazem na průmyslové vozy, kterými se tady zabývá málo lidí. Přitom spoustu zajímavých vozidel ani lidé nikdy neviděli. Sbíráme, renovujeme, největší část sbírky sídlí nyní v Brně,“ vysvětluje Jiří Kotas, předseda Klubu přátel kolejových vozidel.

Depo je vybydlené

O depo v Chocni se zajímá od roku 2011, kdy si ho všiml při cestách do Prahy. Právě výtopnu považuje za ideální místo pro novou expozici. Objekt je už patnáct let prázdný a tomu odpovídá i jeho současný stav. „Podepsali se na něm bezdomovci a vandalové. Někdo rozkradl vybavení, rozbil okna,“ popisuje Jiří Kotas. Usiluje o to, aby výtopna nezanikla, jako se to stalo s jinými podobnými objekty v České republice.

Háček se ale objevil ve vlastnictví pozemků. Budovy patří Českým drahám, ale pozemky pod nimi Správě železniční dopravní cesty. A ta zatím neřekla, zda je prodá. „Letos v lednu jsme dostali od Českých drah záporné stanovisko s tím, že se počítá s modernizací tratě z Chocně do Týniště nad Orlicí. V místě výtopny by měl být silniční nadjezd, který nahradí současný přejezd,“ dodává Jiří Kotas.

Dnes jsou jednání ve fázi, kdy se rozhoduje, jestli nadjezd ano, nebo ne. Rozhodnutí ještě není jednoznačné, i když se podle nadšenců říká, že od nadjezdu správa upustí. Záležet bude ovšem i na samotném městě Choceň. „Na posledním jednání zastupitelstva jsme hlasovali o zachování přejezdu, s tím souhlasili tři členové. Pro nadjezd bylo deset zastupitelů. Ani jeden návrh neprošel,“ sdělil zastupitel Martin Grundman na čtvrteční besedě o výtopně, která se uskutečnila v knihovně v Chocni.

Památkáři zasáhli

Výtopna z 19. století je natolik unikátní, že do věci zasáhl i Národní památkový ústav. „Kruhová výtopna je jediným dochovaným zástupcem daného typu ze stavební produkce StEG z přelomu 60. a 70. let 19. století. Stavba nyní chátrá, ale je schopná plné rehabilitace a má vysoký potenciál pro nové využití. Výtopna v Chocni by měla být památkově chráněna. Národní památkový ústav proto zpracovává návrh na prohlášení objektu kulturní památkou,“ uvádí ve znaleckém posudku Miloš Matěj, vedoucí Metodického centra průmyslového dědictví Národního památkového ústavu České republiky.

Výtopna Choceň
• Depo postaveno v roce 1875, navržené inženýrem Carlem Ruppertem a architektem Carlem Schumannem. Na tomto depu byly použity prvky, které jsou nejvíce patrné na tzv. doplňující síti StEG.

• Rok 1875 - 6 stání, v roce 1882 se depo rozšířilo na další 4 stání, a tím byl počet stání rozšířen přístavbou do půdorysu půlkruhu.