Původní trasa už byla zanesená v územním plánu kraje i města. Vedení Chocně se ale nelíbila, protože byla příliš viditelná z velké části města a protínala by hojně využívanou část lesa. Město proto navrhlo jinou trasu, která by podle radních nepůsobila tak nápadně, jelikož by byla více schovaná v lese. „Když trasa v lese zmizí hned, bude pro občany stravitelnější,“ prohlásil již dříve tehdejší starosta Chocně Jan Ropek.

Ilustrační foto
Sídliště z neolitu. Archeology čekají na trase D35 z Džbánova do Litomyšle žně

Zatímco původní trasa měla vést podél úpatí kopce známého jako Sutina, varianta navrhovaná městem by prošla přes zalesněný kopec. „Na kraji tu původní variantu snad ani nemohli vidět, jinak by ji nikdy nemohli schválit,” postěžoval si Marek Boušek z Chocně.

Lepší pro přírodu i obyvatele

Důležitý byl posudek vlivu stavby na životní prostředí, o který Choceň zažádala v roce 2019. Ten rozhodl o tom, že vzdálenější trasa od města bude příznivější a lepší pro přírodu i obyvatele. Toto posouzení nabylo právní moci minulý rok. „Na žádost města Chocně a iniciativy občanů jsem zařadil druhou variantu trasy i s tím rizikem, že se stavba v upravené trase prodraží a termíny prodlouží,” sdělil náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Mapa trasy v ChocniMapa trasy v ChocniZdroj: Město Choceň

Kortyš jednal v uplynulých týdnech na radnici v Chocni s představiteli samospráv i projektanty o stavu příprav obchvatu kvůli plánované výstavbě dálnice D35. Zahájení územního řízení se drží stávajících odhadů a mělo by začít na jaře příštího roku. „V Chocni jsme se domluvili a její zástupci chtějí řešit s projektanty už jenom drobné detaily, což by nemělo způsobit zásadní změny technické studie,” řekl Kortyš.

Zpoždění může ohrozit dotace

Kvůli vychýlení trasy obchvatu kolem Chocně mimo vyznačený koridor se v tuto chvíli připravují podklady pro nové zásady územního rozvoje. „Zde došlo k dílčímu zpoždění, které ale je způsobeno tím, že jsme vyšli vstříc občanům. Snažíme se pro ně postavit komunikaci s ohledem na připomínky lidí, kteří u ní budou bydlet,“ vysvětlil náměstek. Prodlevy v přípravě se kraji nehodí. Mohly by totiž ohrozit čerpání přislíbených státních peněz. Choceňský obchvat má být stavbou za více než miliardu korun, s realizací by se mělo začít v roce 2028.

Plánovaná dálniční křižovatka Vysoké Mýto - západ, kterou bude začínat přivaděč ve směru na Choceň a Libchavy
Přivaděče k dálnici D35 se výrazně prodražují. Kraj žádá stát o další miliardy

Finální verzí technické studie, která by měla být hotová do konce ledna příštího roku, se budou následně zabývat krajští úředníci z odboru územního plánování. V současné době se také připravuje zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která bude mít tři etapy. Bude to obchvat Vysokého Mýta, úsek po stávající silnici II/357 a obchvat Chocně s napojením za obcí Hemže.

Foto z jednání v ChocniFoto z jednání v ChocniZdroj: Pardubický kraj

Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec upozornil, že přípravy stavby byly zahájeny již v roce 2017, tedy po podpisu aktualizovaného memoranda k přivaděčům na D35. „Jednotlivé úkony předprojekční a projekční přípravy stavby na sebe plynule navazují a nedošlo prakticky k žádnému prodlení mezi navazujícími úkony,” sdělil Němec a vysvětlil, že s Chocní řešili vedení trasy rok a půl. „S ohledem na jiné rozsahem obdobné stavby státu se to jeví jako relativně krátká doba,“ dodal ředitel.