Záměr, který uveřejnilo město na svých webových stránkách, obsahuje stavební úpravy v 1. NP v oddělení pro dospělé - odstranění stávajícího schodiště na galerii a úpravu nosné konstrukce galerie, která se úpravami rozšíří. Dále má dojít k vybudování nového schodiště, které je navrženo ze svařené ocelové konstrukce s dřevěnými dubovými nášlapy, včetně zábradlí na galerii. Předmětem smlouvy bude i výměna podlahové krytiny na galerii a bočních místnostech.