Představitelé radnice chtějí být připraveni především v krizových situacích, jakými jsou například povodně, živelné katastrofy či technické havárie, a v těchto případech dodávat obyvatelům důležité informace prostřednictvím krátkých textových zpráv. Tento účinný způsob podávání informací si mohou zájemci objednat vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách města, nebo na předtištěném formuláři, který dostanou v informačním centru, kam ho vyplněný zase odevzdají. Podle místostarosty Chocně Pavla Brokeše předá město údaje, jež občané poskytnou, smluvnímu poskytovateli této služby. Upozorňuje, že citlivá data budou chráněna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.