Pro právě započaté čtyřleté volební období má nový starosta Králík dvě hlavní priority - vybudovat ve městě sportovní halu a odvrátit hrozící zřízení věznice v objektu bývalého dětského výchovného ústavu. Plánů do budoucna má ale Václav Kubín mnohem víc.

Jaké jsou hlavní priority právě započatého volebního období. Změnily se oproti předchozím čtyřem letům, kdy jste nebyl starosta?
Hlavní priority jsou zakotveny v programovém prohlášení, kde jsme si pro jednotlivé oblasti stanovili naše cíle, společným tématem všech kandidujících stran a uskupení byla výstavba sportovní haly, realizace výstavby ledové plochy a samozřejmě další priority, které souvisí se zlepšováním životních podmínek ve městě. Neméně důležitou oblastí bude podpora bytové výstavby. A vzhledem k velikosti majetku města je třeba počítat s nemalými investicemi do jeho údržby. Máme ambici postupně opravit nebo modernizovat osvětlení, chodníky, komunikace. Chceme podporovat činnost spolků a osadních výborů.
První velkou investiční akcí, připravenou z minulého zastupitelstva, je intenzifikace čističky odpadních za 88 milionů s evropskými dotacemi, podporou Pardubického kraje a finančním podílem města. Naším zájmem je všechny smysluplné investice a projekty z předchozích období dokončit a zároveň pracovat na našich prioritách. Zároveň je třeba zůstat oběma nohama na zemi a všechny naše plány musíme dělat s ohledem na možnosti rozpočtu a dotační příležitosti.

Máte za sebou necelý půl rok fungování nové koalice. Daří se nacházet shodu ve směřování města v příštích letech? Existují třecí plochy, kde nejste úplně zajedno?
Shodu ve směřování města se nám daří nacházet díky tomu, že volební programy kandidujících stran a uskupení se velmi podobaly a obsahovaly řadu shodných témat. Samozřejmě, že mohou nastat situace, kdy budeme hledat vzájemný konsensus při pohledu na jednotlivé záležitosti. Myslím, že je potřeba spolupracovat se všemi, kteří mají zájem na tom, abychom zde mohli žít v přijatelných a příznivých životních podmínkách.

Seriál rozhovorů se starosty:
3. 4. Česká Třebová
10. 4. Vysoké Mýto

Jaké jsou podle vás silné a slabé stránky města a jak mohou do budoucna ovlivnit život obyvatel Králík?
Náš region vždy trpěl vzhledem ke své poloze, kde v rámci Pardubického kraje jsme na jeho okraji, na špatnou dostupnost, v zimě na drsné zimní podmínky, nedostatečnou dopravní obslužnost a zaměstnanost. To vše se samozřejmě ve spolupráci s krajem mění.
Silné stránky města vidíme v klidném a zdravém prostředí, které nás obklopuje, v zajištěnosti služeb pro občany, dostupnosti školek a školního vzdělávání, zajištění zásobování, bezpečnosti občanů, kulturního, sportovního a společenského vyžití. Myslím, že silnou stránkou je kladný vztah většiny občanů města k prostoru, ve kterém žijeme. Dovolím si to označit za zdravý lokání patriotismus. Přičítám to tomu, že se musíme více potýkat s rozmary přírody a většími vzdálenostmi, než ti, kteří žijí blíže „centru“. Proto si vážím všech, kteří v Králíkách žijí a přispívají k běžnému životu města.
Slabší stránky města jsou především v zaměstnanosti, kdy větší část občanů dojíždí za prací i více než 50 kilometrů a téměř všechny firmy v okolí jsou nějak spjaty (závislé) na automobilovém průmyslu. V případě recese to může mít vážné dopady na celé rodiny. Vážná situace nastává rovněž v zajištěni zdravotnické péče, kdy se projevuje nedostatek obvodních lékařů a hlavně dentistů. Slabší stránkou věci je i zajištění bydlení jak v podobě startovacích bytů pro mladé, tak i malometrážních bytů pro seniory. Jsme si rovněž vědomi, že naše město nenabízí příliš pracovních příležitostí pro občany s vyšším vzděláním.

Co považujete za největší výzva pro aktuální volební období?
Největší výzvou je pro nás výstavba nové sportovní haly, to znamená příprava projektové dokumentace, zajištění financování a její realizace. Naším úkolem je i respektovat výsledky referenda k zabránění vzniku věznice v objektu bývalého dětského výchovného ústavu, ve kterém se občané města vyjádřili proti zřízení věznice (proti hlasovalo 38,38% z celkového počtu oprávněných a 87,71% zúčastněných). Kromě těchto zásadních věcí si však uvědomuji, že největší výzvou je celková úroveň kvality života ve městě. To v podstatě znamená každodenní soustavnou práci třeba jen na malých úkolech, které v celku vytvoří požadovaný stav věcí.

Která oblast investic by podle vás měla dostat přednost? Je to budování a udržování infrastruktury nebo služeb?
Vybrat oblast investic, která by měla dostat přednost, je obtížné. Samozřejmě bychom rádi investovali ve všech oblastech najednou, ale na to nejsou peníze, takže určujícím faktorem jsou především dotační tituly, které jsou vypsány a na které máme připraveny projekty, abychom se mohli ucházet o dotační finance. A na druhém místě to je momentální stav v dané oblasti, který je nutné operativně vyřešit. V rozpočtu města se vždy snažíme vyčlenit 10 % na opravy a obnovu městského majetku. Rozhodli jsme se investovat více prostředků do přípravy projektů, abychom mohli lépe reagovat na vyhlašované dotační tituly.

Některé nové politické subjekty usilují o posílení transparentnosti. Je podle vás větší otevřenost ve prospěch občanů? Plánujete realizovat v příštích čtyřech letech nějaké změny?
V oblasti komunikace, transparentnosti a otevřenosti města pokračujeme v nastavených standardech minulého vedení – rozpočty, zveřejňování smluv, přímé videopřenosy a zápisy ze zastupitelstva, usnesení rady, to vše je dostupné na webových stránkách, úřední desce nebo facebooku a stalo se již běžnou součástí práce samosprávy. Samozřejmě, že pokud se týká komunikace a transparentnosti, využíváme a budeme využívat všech možností dnešní doby. Nicméně upřednostňuji osobní jednání a předpokládám, že v průběhu volebního období budeme organizovat několik besed s občany nad otázkami dalšího rozvoje města. Je-li to jen trochu možné, zúčastňuji se všech setkání nebo jednání spolků, zájmových uskupení a dalších organizací ve městě. Zde je možné projednat řadu věcí na místě a získat mnoho potřebných informací.

Máte nějakou vizi pro budoucnost, která by podle vás městu prospěla, ale v horizontu aktuálního volebního období nejsou podmínky pro její realizaci?
Krátkodobé vize mám dvě, za prvé zabránit zřízení věznice v bývalém areálu dětského ústavu a najít jeho vhodné využití a za druhé vybudovat sportovní halu a zajistit finanční prostředky na její realizaci.
Jako širší a dlouhodobou vizi vidím město Králíky jako zajímavou destinaci pro odpočinkový život. Jako město, které je přirozeným centrem služeb a zázemím pro okolní obce. Jako město, kam je dobré zajet na dovolenou třeba s malými dětmi nebo staršími rodiči, o které se mi někdo postará, když budu potřebovat. Prostě nabídnout lidem něco navíc kromě přírody, hor a kulturních památek.

Chtěl byste pokračovat jako starosta i příští čtyři roky?
Na tuto otázku je příliš brzy a především o ní budou rozhodovat občané, voliči. Nyní mě zajímá aktuální volební období, kdy chci udělat vše proto, abych přispěl k rozvoji města, ve kterém žiji více jak 57 let.

Václav Kubín
Václav Kubín, starosta města Králíky.Lídr kandidátky sdružení Sportovci Václav Kubín získal v podzimních komunálních volbách v Králíkách absolutně největší podporu napříč celým voličským spektrem. Původní profesí ekonom vystudoval žamberské gymnázium. Vysokoškolské vzdělání získal v první polovině 80. let na Provozně ekonomické fakultě pražské Vysoké školy zemědělské. Po promoci v roce 1984 pracoval osm let na ekonomickém oddělení Státního statku v Králíkách. Jeho další kroky směřovaly do bankovního sektoru, do roku 2008 postupně řídil pobočky Komerční banky v Králíkách, Žamberku a Letohradu. Do loňských voleb, kdy se stal starostou, šéfoval žamberské společnosti AgroKonzulta.

Nepřekvapí, že ve volném čase rád lyžuje, občas si zahraje tenis nebo se toulá přírodou. Má tři děti, dvě dcery a syna. Aktuálně se těší na narození druhého vnuka.