Tato celonárodní akce, která letos dostala termín od 3. do 9. října, má velký záběr a snaží se motivovat a edukovat také širokou veřejnost. “Chceme naši službu představit široké veřejnosti. Týden sociálních služeb vede k větší propagaci služeb a tím zvyšuje šanci, že se o naší službě někdo dozví a přijde se podívat,” potvrdila vedoucí sociální pracovnice Domu na půl cesty v Žamberku Ludmila Holancová.

“Je to tu fajn, teď aspoň vidíte ty aktivity, co jsou třeba venku,” popsala paní Lenka, jedna z návštěvnic.

Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí, odborníci a veřejnost, aby diskutovali o sociálních službách. Po pandemii Covid-19 však čísla návštěvnosti nejsou tak optimistická, jako dříve. To potvrdila také vrchní sestra Domova pro seniory Ledax ve Vysokém Mýtě Bohdana Turková.

“Dnes tu v rámci dne otevřených dveří nikdo nebyl. Po covidu na tyto dny nechodí již skoro nikdo. Před covidem byla ta návštěvnost znatelně větší,” řekla Turková.

Dny otevřených dveří mají informovat širší veřejnost o místních aktivitách a službách. Ne však každý je s touto vidinou sousněn.

“Já jsem docela ráda, že už to není tak populární. Klienti přece nejsou žádné cvičené opice, aby se tam někomu předváděli. Máme zde dědečka a ten si tu s ostatními užívá spoustu jiných aktivit. Společně cvičí, slaví narozeniny a spoustu dalšího,” přiznala jedna z rodinných příslušníků klienta místního domova Jarmila Houšková.

To, že se pro klienty v rámci tohoto dne moc věcí nemění vysvětila také sociální pracovnice Domova důchodců v Ústí nad Orlicí Dana Matoušková.

“Základem je, že se snažíme, aby se tento den lišil co možná nejméně. Chceme veřejnosti ukázat, že náš domov není jen „důchoďák u hřbitova“ (jak se o něm často mluvívá), ale že jsme kvalitní sociální služba s lidskou tváří. A toho docílíme tak, že v ten „Den“ děláme i obyčejné věci tak, jak jsme zvyklí,” popsala Matoušková a zároveň potvrdila, že roky 2020 a 2021 byly hodně specifické epidemiologickou situací a hygienickými zařízeními, která neumožňovala zapojení v takové míře, jak byli zvyklí.

O návštěvnosti během Týdne sociálních služeb hovořila také ředitelka Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí Radka Vašková.

“Dny otevřených dveří jsou využity minimálně. Asi je v lidské povaze, že pomoc hledáme, až když ji opravdu potřebujeme. Především v pečovatelské službě se toto pravidlo potvrzuje. Naopak letošní květnové oslavy 30. výročí založení stacionáře přilákaly mnoho diváků. Nakonec se osvědčuje praxe, že když chceme oslovit veřejnost, způsob vždy najdeme,” okomentovala situaci Vašková.

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký vzpomínal na jejich začátky. “Když naše asociace v roce 2009 poprvé iniciovala uspořádání Týdne sociálních služeb, měli jsme jediný cíl: upozornit širokou veřejnost na sociální služby, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů a uživatelů těchto služeb,” vysvětlil Horecký.

Že má zapojení se do projektu smysl, podpořila například vedoucí sociální pracovnice Azylového domu a Krizové pomoci v Žamberku Dagmar Jansová.

“Účastníme se proto, že je větší propagace sociálních služeb. Domníváme se, že má touto jednotou veřejnost možnost více vnímat tuto problematiku. Pokud si někdo najde čas, že se do nějaké služby podívá, může v jednom dni navštívit více takových míst,” vysvětlila Jansová.