Tradiční společenskou akci opět věrně provázela skupina Combi z Rychnova n. K. Po kančím guláši i řízcích se jen zaprášilo a pak už čekal zlatý hřeb večera: přímo z doby svých začátků v roce 1991 přijela na kole – tehdy jediném dopravním prostředku – charitní sestřička. Šťastnému výherci hlavní ceny se od ní dostalo odborného zdravotnického ošetření před diváky s nezbytnou vnitřní dezinfekcí na závěr.

Podle Ivy Markové z Oblastní charity Ústí nad Orlicí to byl vydařený večer, a to díky podpoře mnoha lidí. „Tři sta diváků vytvořilo příjemnou atmosféru, kolem padesáti dobrovolníků připravilo jídlo, cukroví, obsluhu, výzdobu sálu nebo tombolu a více než sto čtyřicet sponzorů věnovalo dary do tomboly. Bez práce a nezištného přístupu všech těchto ochotných lidí by charitní ples nemohl být tím, čím je," konstatovala a děkuje všem, kdo se na zdaru akce jakkoliv podíleli.

(tz)