Výtěžek činil 9 134 korun.  Oblastní charita poděkovala organizačnímu výboru běhu a zástupcům města, že se rozhodli podpořit právě charitní ošetřovatelskou službu v Letohradu. Tlakoměry budou vítanými a účinnými pomocníky pro její ošetřovatelky, které  denně v Letohradu a okolí absolvují kolem šedesáti návštěv a přibližně 30 krát denně měří svým pacientům krevní tlak.