Sbírka má každoročně velký ohlas, při té poslední se v okrese vybralo téměř dva a půl milionu korun. Dárci opět svým příspěvkem podpoří služby poskytované charitou, jde například o sociálně terapeutické dílny, domácí hospicovou péči, občanskou poradnu nebo zařízení pro lidi bez přístřeší. „Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky již poosmnácté a její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v regionu příslušné charity, která sbírku organizuje. Služby Oblastní charity využívají už pětadvacet let lidé všech generací, čelící nemocem, zdravotním potížím, chudobě či samotě,“ uvedla za organizátory sbírky Iva Marková z Oblastní charity.

Tříkrálová sbírka je v současnosti největší dobrovolnickou akcí u nás, celorepublikový výtěžek sbírky v roce 2017 přesáhl 104 milionů korun.