Hodinu po poledni začala v místní kapli, jež nese jméno světce Bartoloměje, mše, kterou sloužil žamberský farář Oldřich Kučera. Ten lidem především kladl na srdce, aby se v dnešním hektickém světě zastavili a zamysleli se nad skutečnými hodnotami.
V závěru mše byla posvěcena soška sv. Marie, kterou darovala Žampašským písecká farnost, aby bděla nad cestou k místní zřícenině. V nejbližších dnech má být umístěna do dřevěného přístřešku u cesty nad hospodou. Hlavním iniciátorem této akce je žampašský kronikář Vlastimil Hájek. Ředitel domova Luděk Grätz k významné události uvedl: „Jsme poctěni, že socha byla posvěcena při námi pořádané akci. Samozřejmě se zúčastníme i jejího umístění do přístřešku a veřejnost budeme o tomto informovat.“
Po mši se kulturního programu ujaly Jana a Magda Frišovy, které zahrály na klavír v kapli čtyřručně desítku skladeb. Jak přiznaly, byly příjemně překvapeny dobrou akustikou sálu. Publikum je ocenilo hlasitým potleskem.
Ve tři hodiny už byla v altánu připravena pardubická kapela Trumf. Ta se vyloženě trefila do noty návštěvníků. Hrála známé písně, na které tančili především místní obyvatelé společně s klientkami Domova Dědina z Opočna. Ostatním se podle ohlasů muzika také líbila.
I když se při pouti začalo mračit, počasí vydrželo do půl šesté, kdy byla akce ukončena. „Pořádání poutě je pro mě srdeční záležitostí. Největší odměnou jsou rozzářené tváře našich obyvatel, když si můžou pořádně zatancovat na dobrou hudbu. A to se letos určitě vydařilo,“ dodala k samotné akci organizační manažerka domova Kateřina Sloupenská.

(gr)