Zastupitelstvo města se ke svému druhému letošnímu zasedání sešlo v pondělí 15. dubna, přičemž v úvodu jednání zastupitelé řešili rozpočtovou změnu č. II, kde na základě cenových nabídek a výsledků výběrových řízení byla navýšena hodnota některých rozpočtových ukazatelů. Nově byly do rozpočtu zařazeny dva ukazatele. Prvním bylo vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Ústecká v hodnotě 630 000 korun. Jako druhé pak bylo mezi ukazatele zařazeno také zřízení dětské skupiny při MŠ Habrmanova, kde se jednalo o nezbytný úkon před podáním žádosti o dotaci a vlastní realizací.

Následně zastupitelé řešili změny ve znění obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů, za obecní systém odpadového hospodářství a za užívání veřejného prostranství.

Videozáznam z posledního jednání naleznete pod odkazem ZDE

„Podnětem k úpravám byla legislativní změna, která nově stanovuje, že při pozdní úhradě poplatku smí dojít k maximálně dvojnásobnému navýšení jeho ceny. U odpadové vyhlášky a vyhlášky o poplatku ze psů nedošlo k žádné změně nad rámec procesních zákonných změn a tak nedochází k žádné změně základní výše poplatků ani termínů jejich úhrady,“ uvedl po jednání zastupitelstva starosta Zdeněk Řehák s tím, že některé změny byly zapracovány do vyhlášky o poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zastávka Uhersko na trati mezi Pardubicemi a Chocní
Kritici textu Deníku: Zrychlení trati z Chocně na 200 km/h není zdaleka všechno!

Jmenovitě se jedná o zrušení poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil poskytující služby TAXI, sjednocení poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil ve výši 5 tisíc korun, zařazení poplatku za umístění reklamního zařízení ve výši 10 Kč/m2 a do příloh vyhlášky byly nově doplněny ulice v lokalitě Borek.

Dále zastupitelstvo svým rozhodnutím aktualizovalo zřizovací listinu MŠ U Stadionu, kde byla na střechu hospodářské části instalována fotovoltaická elektrárna pro vlastní spotřebu MŠ. Díky změně listiny bude možné nespotřebovanou elektřinu přeprodávat do distribuční soustavy. V bodech 9 až 15 se pak zastupitelé věnovali majetkovým záležitostem, po kterých na program jednání přišlo přidělování dotací pro žadatele, jejichž žádost svou finanční výší přesáhla kompetence Rady města.

Mohlo by vás zaujmout: Kauza Pohodlí. Soudní lékař odhaduje příčinu smrti utýraného mladíka

Zdroj: Iveta Nádvorníková

V rámci programu na podporu sportovní činnosti mládeže a odměny jejich trenérům bylo v souhrnu přiděleno 790 tisíc korun oddílům TJ Lokomotiva, 573 tisíc korun Sportovnímu tanečnímu klubu, 404 tisíc korun místním fotbalistům, 269 tisíc korun AK Iscarex, 259 tisíc korun oddílům TJ Sokol, 247 tisíc korun FBK Orlicko-Třebovsko a 130 tisíc korun tenisovému klubu. Dalších 255 tisíc korun pak získal klub FK Česká Třebová z programu na opravu, údržbu a modernizaci sportovišť. Využity budou na celoroční údržbu hracích a tréninkových ploch, opravu a údržbu strojů a také stavebních objektů v areálu Pod Jelenicí.

Na závěr jednání zastupitelé schválili zařazení dvou žádostí vlastníků pozemků do změny č. 2 územního plánu. Příští jednání se uskuteční v pondělí 24. června.