Největší mezinárodní prodejní výstava minerálů, drahých kamenů, šperků a zkamenělin se konala 18. - 19. listopadu v pavilonu B. K vystavování na ploše větší než je fotbalové hřiště se tentokrát přihlásilo 220 prodejců od nás i ze zahraničí. Vedle vzorků našich východních sousedů zde bylo možné obdivovat kameny z Pákistánu, Mexika, Madagaskaru či z Peru. Kromě přírodních kamenů byly součástí prodejní expozice také šperky z nich vyrobené, předměty z dekoračních kamenů, mineralogické a geologické pomůcky a odborná literatura.

Minerály Brno, jak se tato významná mineralogická burza nazývá, měla i bohatý doprovodný program. Je podstatné, že se na jeho zdárném průběhu podíleli i členové Mineralogického klubu Česká Třebová. Na výstavní ploše v ochozu pavilonu se konaly dvě výstavy. Obdivovat bylo možné šperky ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově i ukázky prací z mezinárodních sympozií. Zvláštní pozornosti se těšily šperky ozdobené českými kameny, jako například závěs Josefa Drahoňovského z pozlaceného stříbra s velkým vltavínem, či náhrdelník s vyleštěným fosilnim dřevem z Lázní Bělohrad. Ústředním motivem druhé prezentace byla „Křehká krása zeolitů“. Garantem této expozice byl RNDr. Luděk Kráčmar a také mnoho vzácných nerostů pro tuto výstavu zapůjčili členové mineralogického klubu.

Již tradičně se nezapomnělo ani na děti. Pod záštitou Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity Brno a odborným dohledem dlouholetého člena mineralogického klubu, doktora Petra Gadase, proběhl zajímavý program, jehož účelem bylo podchytit nejmladší zájemce o neživou přírodu. Jeho nedílnou součástí bylo i poznávání nerostů a zkamenělin, či využití některých nerostných surovin při výrobě mobilních telefonů. Příjemnou odměnou pro všechny účastníky byl kamínek na památku.

Velké pozornosti návštěvníků se těšila i nová mineralogická publikace, jejímž spoluautorem je další člen českotřebovského mineralogického klubu František Janouš. Výpravná kniha, která vyšla pod názvem Acháty Barrandienu, mapuje výskyt a zpracování drahých kamenů z oblastí Berounska a Hořovicka. Mnoho členů klubu se na výstavní ploše také prezentovalo svými individuálními mineralogickými a paleontologickými expozicemi.

Je potěšitelné, že se Mineralogický klub Česká Třebová může pochlubit i svým působením na celorepublikové úrovni a nepřímo tak reprezentovat náš region. Ve své přednáškové, výstavní i publikační činnosti chce klub pokračovat i v příštím roce.

Milan Michalski