V Chorinově ulici u Starého náměstí, na které stojí hasičská zbrojnice, i ve zbrojnici samotné bylo hodně živo. Vystavená moderní i historická hasičská technika lákala zvědavce všech generací, doslova v obležení pak byla vysokozdvižná plošina profesionálních záchranářů, která nabízela početným zájemcům pohledy na město z výšky několika desítek metrů. Mnozí z návštěvníků si nenechali ujít ani výstavu dokumentující historii sboru s řadou exponátů mapujících výstroj a vybavení dobrovolných hasičů tak, jak šel čas…
Při slavnostním zahájení oslav zazněla v projevech hostů mnohá slova chvály. Z úst starosty města Jaroslava Zedníka navíc i příslib pomoci s pořízením nové zásahové cisterny, kterou v současnosti českotřebovští hasiči nutně potřebují. „Čtyři roky žádáme o přidělení minimální dotace na zakoupení nového hasičského vozu. Na stát se ale nemůžeme spolehnout, takže budeme  muset najít prostředky ve vlastním  rozpočtu a toto auto jim pořídit. Dobrovolných hasičů si nesmírně vážím, jsou to lidé, kteří nezištně pomáhají svým spoluobčanům, ve svém volnu cvičí a jsou připravení k zásahům," prohlásil starosta.
„Nejsem sice z hasičské rodiny, práci hasičů ovšem obdivuji. Je rozhodně těžká a záslužná. Jejich obětavost, to, co dokážou a co zvládnou, zaslouží velké uznání. Navíc to dělají nad rámec svých běžných povinností, bez nároku na odměnu," pochválila hasiče Sylva Holubová,  která přišla na oslavu se svými malými syny.