Podle inspekce neměla obec k využívání lesního pozemku k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů povolení a dopustila se tak porušení zákona. „Záměrem obce bylo využívat plochu jako mezideponii, zeminu i suť z požářiště bylo dle starosty v plánu v budoucnu odvézt. Ovšem ke zřízení deponie odpadu na lesním pozemku neměl městys souhlas orgánu státní správy lesa. Došlo tak k neoprávněnému využití lesní půdy,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Inspektoři při kontrole zjistili, že městys nechal na pozemek na podzim roku 2018 navézt odpadní výkopovou zeminu po stavbě odstavných míst pro kontejnery v obci.

Přestože byl lesní pozemek uzavřen závorou, chyběl na ní jeden ze zámků a už bez vědomí městyse pak byl na lokalitu navezen ještě další stavební odpad – cihly, kameny, obklady betonové tvárnice a střešní krytina.

Městys se proti rozhodnutí inspekce neodvolal a pokutu zaplatí, se závěry však starosta Pavel Eliáš nesouhlasí. „Historicky tam byla terénní vlna, která měla povolení na dorovnání. Měli jsme tam uloženou pouze hlínu s kamením. Plocha sloužila jako mezideponie. Až po upozornění inspekce jsme zjistili, že na plochu někdo navezl dvě vlečky cihel. Nikdo si neuvědomil, že šlo o lesní pozemek. Proto jsme se neodvolali, v konečném důsledku hrozila pokuta až pět milionů,“ vysvětluje.

Nelíbí se mu ani to, že ten, kdo skládku inspekci nahlásil, neinformoval ještě před tím vedení městyse. „Místo, aby nás ten, kdo si toho všiml, upozornil, že je tam odpad, tak nás nabonzuje. Ale taková je dnes doba. Kvůli bonzáctví městys přišel o 100 tisíc, které jsme mohli využít úplně jinde, třeba na dětské hřiště,“ posteskl si starosta Pavel Eliáš.

Protože lesní pozemek momentálně neplní funkce lesa, uložili inspektoři městysu České Heřmanice, aby provedl opatření k nápravě. „Do konce května příštího roku musí obec navezený odpad odvézt a pozemek zalesnit, nebo v souladu se zákonem získat od orgánu státní správy lesů souhlas o odnětí tohoto pozemku z pozemků k plnění funkcí lesa,“ doplnil Lukáš Trávníček. Rozhodnutí o pokutě i o uloženém opatření k nápravě jsou pravomocná.